Ưu đãi đặc quyền

Fed lo ngại về việc cắt giảm lãi quá sớm, chứng khoán Mỹ lao dốc | Giao dịch thực chiến 22.02.2024

Chuỗi bài phân tích liên thị trường, hướng dẫn giao dịch với các hợp đồng phái sinh và CFD

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ sau khi biên bản được công bố trong khi đồng đô la Mỹ ít thay đổi so với rổ tiền tệ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed cũng đồng ý rằng họ cần "niềm tin lớn hơn" vào việc lạm phát giảm trước khi xem xét cắt giảm lãi suất, biên bản cuộc họp cho biết việc cắt giảm sẽ thận trọng và chậm hơn dự kiến, có thể sẽ bắt đầu từ tháng 6 năm nay. Như vậy, chúng ta có thể thấy đô la Mỹ trong thời gian tới sẽ vẫn ổn định trong rổ tiền tệ. Kịch bản thị trường cuối tuần như thế nào ? Hãy đón xem trong video dưới đây: