Dịch vụ khuyến nghị qua tin nhắn

dành cho khách VIP của Finashark

Tên kênh Telegram
Sản phẩm
Finashark tín hiệu chứng khoán
Chứng khoán Việt Nam
Finashark tín hiệu Ngoại hối
CFD Ngoại hối
Finashark tín hiệu Hàng hóa
Hợp đồng tương lai hàng hóa
Finashark Phái sinh chỉ số
Chỉ số chứng khoán
Finashark tín hiệu Chứng khoán Mỹ
CFD Chứng khoán quốc tế
Finashark tín hiệu Tiền ảo
CFD Tiền ảo
Finashark tín hiệu phái sinh VN30F1M
Hợp đồng tương lai VN30F1M

HIỆU SUẤT KHUYẾN NGHỊ

Số lệnh đang giao
dịch hiện tại
250
Số lệnh đang dò
tín hiệu
184
Khuyến nghị
thành công
86.9%

ĐĂNG KÝ NHẬN TÍN HIỆU

ĐĂNG KÝ NHẬN TÍN HIỆU

Lưu ý:

1) Kênh chứng khoán Việt Nam được mặc định cho nhà đầu tư.

2) Với các kênh tín hiệu phái sinh, nhà đầu tư cần mở tài khoản tại nhà môi giới được Finashark xác nhận.

Tuyên bố miễn trách:
_ Mặc dù đã hướng dẫn chi tiết cách sử dụng tín hiệu giao dịch, Finashark chỉ đóng vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu.
_ Finashark tìm kiếm và xác nhận đơn vị cung cấp thanh khoản có uy tín trên thị trường, nhưng không liên quan đến các đơn vị này.
Nhà đầu tư cần cân nhắc rủi ro trước khi áp dụng thực tế.


TÀI KHOẢN MỞ RỘNG