Dịch vụ khuyến nghị qua tin nhắn

dành cho khách VIP của Finashark

Tên kênh Telegram
Sản phẩm
Finashark tín hiệu chứng khoán
Chứng khoán Việt Nam
Finashark tín hiệu Ngoại hối
CFD Ngoại hối
Finashark tín hiệu Hàng hóa
Hợp đồng tương lai hàng hóa
Finashark tín hiệu Tiền ảo
CFD Tiền ảo
Finashark tín hiệu Chứng khoán Mỹ
CFD Chứng khoán quốc tế
Finashark Phái sinh chỉ số
Chỉ số chứng khoán

HIỆU SUẤT KHUYẾN NGHỊ

Số lệnh đang giao
dịch hiện tại
278
Số lệnh đang dò
tín hiệu
156
Khuyến nghị
thành công
86,9%

ĐĂNG KÝ NHẬN TÍN HIỆU

ĐĂNG KÝ NHẬN TÍN HIỆU

Lưu ý:

1) Kênh chứng khoán Việt Nam được mặc định cho nhà đầu tư.

2) Với các kênh tín hiệu phái sinh, nhà đầu tư cần mở tài khoản tại nhà môi giới được Finashark xác nhận.

Tuyên bố miễn trách:
_ Mặc dù đã hướng dẫn chi tiết cách sử dụng tín hiệu giao dịch, Finashark chỉ đóng vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu.
_ Finashark tìm kiếm và xác nhận đơn vị cung cấp thanh khoản có uy tín trên thị trường, nhưng không liên quan đến các đơn vị này.
Nhà đầu tư cần cân nhắc rủi ro trước khi áp dụng thực tế.


TÀI KHOẢN MỞ RỘNG

Kênh hàng hóa

Quản lý giao dịch tại Sở hàng hóa Việt Nam

_ Tư vấn tín hiệu Mua Bán trực tiếp.
_ Room tư vấn Mua bán và cập nhật tin tức thị trường 24/5.
_ Quản lý giao dịch từ Sở hàng hóa Việt Nam.
_ Được cấp phép từ Bộ công thương.
Kênh phái sinh

Quản lý giao dịch theo Luật quốc tế

_ Tặng $30 khi mở tài khoản và giao dịch.
_ Thưởng nạp tiền 50% vốn đầu tư.
_ Hỗ trợ tiếng Việt 24/7.
_ Giao dịch hầu hết các hợp đồng phái sinh tài chính toàn cầu.
_ Phí chênh lệch Mua Bán thấp.
_ Quản lý bởi cơ quan dịch vụ tài chính IFSC.
_ Chương trình thưởng tiêu chuẩn 10% vốn nạp.
_ Hỗ trợ 24/7 tiếng Việt.
_ Phí chênh lệch mua bán thấp.
_ Quản lý bởi cơ quan dịch vụ tài chính FSA.
Zalo Finashark