Free

Sử dụng thử

 

Truy cập chỉ báo dòng tiền.

Đăng nhập thư viện chỉ báo.

Giới hạn 14 ngày sử dụng.

Standard

750.000 675.000 đ

90 ngày

Truy cập chỉ báo dòng tiền.

Sử dụng Thư viện các công cụ chỉ báo.

Truy cập hệ thống phát tín hiệu giao dịch.

Discount 10% lần đầu đăng ký.

Like + Share để có thêm 10 ngày sử dụng.

Tặng thêm 10 ngày khi giới thiệu thành viên mới.

Premium

1.500.000 1.350.000 đ

180 ngày

Truy cập chỉ báo dòng tiền.

Sử dụng Thư viện các công cụ chỉ báo.

Truy cập hệ thống phát tín hiệu giao dịch.

Discount 10% lần đầu đăng ký.

Like + Share để có thêm 10 ngày sử dụng.

Tặng thêm 10 ngày khi giới thiệu thành viên mới.

Hệ thống chăm sóc khách hàng trực tiếp.

VIP

3.000.000 2.700.000 đ

365 ngày

Truy cập chỉ báo dòng tiền.

Sử dụng Thư viện các công cụ chỉ báo.

Truy cập hệ thống phát tín hiệu giao dịch.

Discount 10% lần đầu đăng ký.

Like + Share để có thêm 10 ngày sử dụng.

Tặng thêm 10 ngày khi giới thiệu thành viên mới.

Hệ thống chăm sóc khách hàng trực tiếp.

Tư vấn trực tiếp điểm vào lệnh.


Gói đăng ký

Hãy điền đầy đủ thông tin bên dưới để đăng ký.