Base
Plus
* Đăng ký room tư vấn trực tiếp. Xem tiết tại phần "Quản trị".

Gói đăng ký


Hãy điền đầy đủ thông tin bên dưới để đăng ký.

Điều khoản sử dụng

“Thỏa thuận sử dụng dịch vụ trên trang FINASHARK.VN” gọi tắt dưới đây là “Thỏa thuận sử dụng”. Bằng cách đăng ký tài khoản và sử dụng tài khoản để thực hiện các dịch vụ trên trang FINASHARK.VN được xem như Khách hàng đã đọc và đồng ý các điều khoản trong “Thỏa thuận sử dụng” này.

 1. Đồng Ý “Thỏa Thuận Sử Dụng”
 1. “Thỏa thuận sử dụng” có giá trị pháp lý như Thỏa thuận hợp tác sử dụng dịch vụ giữa Khách hàng và Công ty TNHH MTV CMA Trading.
 2. Bằng cách nhấn nút “Đồng ý” khi tạo tài khoản tại FINASHARK.VN và bằng việc sử dụng dịch vụ trên FINASHARK.VN, có nghĩa là là Khách hàng đã đọc và đồng ý tất cả các nội dung và điều khoản được quy định trong “Thỏa thuận sử dụng” này.
 3. Khách hàng xác nhận hiểu rằng FINASHARK.VN không tư vấn đầu tư chứng khoán tức là việc cung cấp cho Khách hàng kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán. FINASHARK.VN chỉ cung cấp công cụ phân tích và hướng dẫn cách sử dụng công cụ phân tích đầu tư này.

 

 1. Định Nghĩa Chung
 1. Trang FINASHARK.VN: là trang web nơi Công ty TNHH MTV CMA Trading phát triển công cụ phân tích và thể hiện dữ liệu bằng đồ thị đơn giản và dễ hiểu nhằm hỗ trợ cho nhà đầu tư không có kiến thức về tài chính có thể tiếp cận được ngay các thông tin về thị trường để từ đó tự bản thân nhà đầu tư có quyết định đầu tư của chính mình. Được gọi là phương pháp phân tích theo dữ liệu giao dịch (quantitative trading).
 2. Chuyên viên tư vấn: là nhân viên phụ trách kinh doanh và có chuyên môn về cách sử dụng công cụ phương pháp phân tích theo dữ liệu giao dịch tại Finashark.vn.
 3. Tài khoản: là thành viên đăng ký xác thực bằng số điện thoại hoặc email.
 4. Khách hàng: là thành viên đã đăng ký tài khoản trên trang FINASHARK.VN.

 

 1. Đăng Ký Tài Khoản
 1. Chủ tài khoản là Cá nhân hoặc Công ty/Doanh nghiệp tiến hành đầu tư tại Việt Nam đã được FINASHARK.VN xác nhận gọi là Thành viên.
 2. Thông tin cung cấp phải đầy đủ và chính xác, là cơ sở để FINASHARK.VN kiểm tra xác thực và lưu trữ thông tin.
 3. Tài khoản tại FINASHARK.VN thuộc sở hữu của riêng Khách hàng, Khách hàng không được phép chuyển nhượng cho bất kì Cá nhân hoặc Công ty/Doanh nghiệp nào khác.
 4. Khách hàng có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo quản tài khoản FINASHARK.VN của Khách hàng, nếu tài khoản bị đánh cắp hoặc có thiệt hại liên quan do sai sót của Khách hàng gây ra, Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm.

 

 

 1. Đăng ký gói
  1. Trước khi chọn và đăng ký gói dịch vụ, Khách hàng vui lòng kiểm tra chính xác các thông tin sau: tên gói dịch vụ, phí dịch vụ, thông tin đăng ký của Khách hàng, nội dung cung cấp cho gói dịch vụ đang lựa chọn, thời hạn của gói dịch vụ, thông tin thanh toán và các câu hỏi thường gặp cho gói dịch vụ Khách hàng đang lựa chọn đăng ký, FINASHARK.VN mặc định các thông tin đăng ký của Khách hàng cung cấp là chính xác.
  2. Khách hàng cần phải thanh toán toàn bộ và đầy đủ phí dịch vụ của gói đăng ký, sau khi FINASHARK.VN xác nhận khoản thanh toán này sẽ tiến hành chấp thuận và cung cấp dịch vụ tới Khách hàng theo nội dung của gói dịch vụ.

 

 1. Xác Nhận đăng ký gói dịch vụ

Khi khách hàng hoàn tất việc thanh toán gói dịch vụ đã đăng ký tức là Khách hàng đã xác nhận đồng ý sử dụng gói dịch vụ đăng ký trên FINASHARK.VN.

 

 1. Thanh Toán

Khách hàng và FINASHARK.VN thống nhất đồng ý tiến hành việc thanh toán theo hình thức mà FINASHARK.VN đưa ra. Khách hàng vui lòng thực hiện thanh toán vào tài khoản ngân hàng hoặc hình thức thanh toán chỉ định của FINASHARK.VN trong thời gian quy định. Nếu Khách hàng thanh toán vào “tài khoản ngân hàng không phải do FINASHARK.VN chỉ định”, FINASHARK.VN sẽ xem là “Khách hàng chưa thanh toán” và Khách hàng phải có nghĩa vụ hoàn tất thanh toán cho FINASHARK.VN.

 1. Quảng Cáo
 1. Trong phạm vi cho phép của Pháp luật và dựa vào các thông tin cá nhân Khách hàng cung cấp cho FINASHARK.VN, FINASHARK.VN sẽ gửi quảng cáo, thông tin giao dịch đơn hàng, khuyến mãi, sản phẩm mới, sản phẩm đặt trước… thông qua trang web, Tin nhắn, Điện thoại, Email, WhatsApp, Zalo, các kênh mạng xã hội khác.
 2. FINASHARK.VN và Khách hàng đồng ý và thống nhất toàn bộ quyền quảng cáo các dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm của các nhà cung cấp khác đều thuộc về quyền của FINASHARK.VN và toàn bộ lợi ích thu được đều thuộc về Công ty TNHH MTV CMA Trading.
 1. Chấm Dứt sử dụng dịch vụ
 1. Hai bên chấm dứt hợp tác sử dụng dụng vụ bao gồm và không giới hạn các trường hợp dưới đây:
 1. Khách hàng không tuân thủ yêu cầu chính sách Thành viên của FINASHARK.VN;
    1. Khách hàng cố ý không thanh toán hoặc có hành vi lừa đảo không trung thực trong việc thanh toán;
    2. Khách hàng chủ động chấm dứt sử dụng dịch vụ với FINASHARK.VN;
    3. Khách hàng cung cấp thông tin đăng ký giả mạo và sử dụng công nghệ thông tin để sử dụng dịch vụ một cách không trung thực;
    4. Hai thống nhất chấm dứt cung cấp và sử dụng dịch vụ.
 1. Nếu Hai bên đã chấm dứt sử dụng dịch vụ, Khách hàng cần phải thanh toán hết các khoản nợ cho các gói dịch vụ đã đăng ký (nếu có). Nếu không, FINASHARK.VN có quyền thông qua cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật để truy cứu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho FINASHARK.VN.

 

 1. Quy Định Chung
 1. Hai bên đồng ý thỏa thuận dịch vụ này trên cơ sở quy định của Pháp luật hiện hành.
 2. Trường hợp Hai bên có tranh chấp phát sẽ cùng thương lượng giải quyết; nếu Hai bên không thể thương lượng được thì vụ việc sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.
 3. Mỗi điều khoản của Thỏa thuận này là tách biệt nhau, nếu có một điều khoản nào đó vô hiệu thì không làm ảnh hưởng đến các điều khoản khác.
 4. Khách hàng và FINASHARK.VN xác nhận đồng ý rằng khi Khách hàng bấm chọn “Đồng ý” với thỏa thuận này tức là Khách hàng đã xác nhận đã đọc, hiểu và tuân thủ thỏa thuận này tương tự như FINASHARK.VN xác nhận tuân thủ theo thỏa thuận này.

 

 1. Chăm Sóc Khách Hàng

Nhân viên Trung tâm Chăm sóc khách hàng của FINASHARK.VN sẽ ngẫu nhiên liên hệ khách hàng bằng các hình thức Gọi điện, WhatsApp, Zalo, các kênh mạng xã hội khác,… để tìm hiểu và hỗ trợ Khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh.


Số lệnh đang giao
dịch hiện tại

251

Số lệnh đang dò
tín hiệu

183

Khuyến nghị thành công

86.9%

Khách hàng của chúng tôi đến từ

Các câu hỏi thường gặp

Finashark dùng hệ thống máy tự học A.I phân tích chi tiết dữ liệu tài chính từng mã chứng khoán. Kết quả phân tích sau đó áp dụng phương pháp kiểm chứng (backtesting). Chỉ những phát hiện đáng tin cậy mới được ghi nhận và gửi đến người dùng.
Tần suất trung bình khoảng 30 - 40 tín hiệu giao dịch thời gian thực, phủ rộng 5 mảng thị trường tài chính: Forex, Cổ phiếu, Hàng hóa phái sinh, Tiền điện tử, Hợp đồng chỉ số.
Tín hiệu giao dịch tập trung cho các lệnh giao dịch ngắn hạn, dựa trên tốc độ thay đổi của dòng tiền lớn. Xác định dòng tiền đưa ra chiến lược giao dịch cho các vị thế trung hạn qua hành vi đầu tư của dòng tiền lớn.
Có. Finashark xây dựng Thư viện chỉ báo với các công cụ phân tích độc quyền cho các phần mềm phổ biến nhất hiện nay (Amibroker, MT4, MT5). Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tự thiết kế chiến lược đầu tư. Ngoài ra, Thư viện sách và Nhật ký giao dịch miễn phí cũng sẽ giúp bổ sung thêm kiến thức tự giao dịch cho nhà đầu tư.
Có. Chúng tôi có Trader Group với hơn 500 thành viên và tiếp tục gia tăng với các hoạt động tích cực mỗi ngày. Bạn có thể tham gia thảo luận tại đây. https://www.facebook.com/finashark
Có. Chúng tôi cập nhật tín hiệu thị trường mỗi ngày qua các bài phân tích tại Cơ hội giao dịch và Tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, chúng tôi có thực hiện các kênh Livestream và Video trên Youtube để bạn có thể trao đổi trực tiếp cùng chuyên gia của chúng tôi.