Thư viện chỉ báo tích hợp cho các phần mềm Amibroker, MT4, MT5. Nhà giao dịch có thể lựa chọn các chỉ báo phù hợp với phong cách đầu tư của mình, kiểm tra hiệu quả giao dịch của chỉ báo và xem hướng dẫn sử dụng từ chuyên gia.

Thư viện chỉ báo

Hệ thống phát hiện dòng tiền.

Hệ thống  phát hiện dòng tiền.
Lượt tải: 139
- Nền tảng: Amibroker
- Chiến lược: Giao dịch dựa trên lực Mua và lực Bán chủ động có thể đẩy giá trên thị trường của cổ phiếu.
_ Giá: 350.000 VND

Hệ thống tối ưu hóa chiến lược Darvas Box

Hệ thống tối ưu hóa chiến lược Darvas Box
Lượt tải: 76
- Nền tảng: Amibroker
- Chiến lược: Dựa trên lý thuyết Darvas, hệ thống được coding và tối ưu hóa nhằm tăng hiệu suất đầu tư.
_ Giá: 450.000 VND

Scanner: máy quét dòng tiền lớn

Scanner: máy quét dòng tiền lớn
Lượt tải: 110
- Nền tảng: Amibroker
- Chiến lược: Đưa ra tín hiệu giao dịch dựa trên sự phân kỳ của xu hướng giá và tốc độ biến động dòng tiền.
_ Phí hỗ trợ: 350.000 VND

Circle Identifier: Radar dò tìm xu hướng giá mới.

Circle Identifier: Radar dò tìm xu hướng giá mới.
Lượt tải: 61
- Nền tảng: MT4.
- Chiến lược: Biến động giá từ lâu được chứng minh không dự đoán được. Nhưng xu hướng giá lại có thể với chỉ báo Radar dò tìm xu hướng giá này.
_ Phí hỗ trợ: 350.000 VND

Chandel Krol Stop: Tín hiệu ngay trên đồ thị giá

Chandel Krol Stop: Tín hiệu ngay trên đồ thị giá
Lượt tải: 32
- Nền tảng: MT4.
- Chiến lược: Giá được xác định từ mối quan hệ cung cầu. Chỉ báo Chandel Kroll sẽ liên tục phân tích giá và xác định thời điểm Cung - Cầu giao nhau. Qua đó, tín hiệu Mua Bán được cập nhật thời gian thực.
_ Phí hỗ trợ: 450.000 VND

CCI Divergence: Bí mật dòng tiền

CCI  Divergence: Bí mật dòng tiền
Lượt tải: 45
- Nền tảng: MT4.
- Chiến lược: Chu kỳ tăng trưởng giá - Triết lý nền tảng trong đầu tư tài chính. Áp dụng thuật toán phát hiện phân kỳ trong quan hệ cung cầu, CCI Divergence dự báo chính xác xu hướng tiếp theo của giá.
_ Phí hỗ trợ: 450.000 VND

Trend Power: Sức mạnh xu hướng

Trend Power: Sức mạnh xu hướng
Lượt tải: 119
- Share và tải về
- Nền tảng: MT4.
- Chiến lược: Chỉ báo được thiết kế nhằm đưa ra sức mạnh xu hướng. Qua đó định hướng cho nhà đầu tư biết được mức độ rủi ro cũng như xác xuất lợi nhuận kỳ vọng với xu hướng đó.

Tín hiệu đảo chiều với Bollinger Band

Tín hiệu đảo chiều với Bollinger Band
Lượt tải: 36
- Phí hỗ trợ: 350.000 VND.
- Nền tảng: MT4.
- Chiến lược: Chỉ báo Bollinger Band có tác dụng đo mức độ biến động giá. Nhưng khi kết hợp với thuật toán, Bollinger Band đã trở thành một hệ thống giao dịch đảo chiều hiệu quả.

Bản nâng cấp ADX hiệu quả nhất

Bản nâng cấp ADX hiệu quả nhất
Lượt tải: 22
- Phí hỗ trợ: 450.000 VND.
- Nền tảng: MT4.
- Chiến lược: Chỉ báo ADX từ lâu được xem là một hệ thống giao dịch không thể thiếu cho phương pháp phân tích kỹ thuật. Nhưng có thể tốt hơn được không? Câu trả lời là có với chỉ báo ADX nâng cấp này.

Trend Reverted: Thời điểm đảo chiều

Trend Reverted: Thời điểm đảo chiều
Lượt tải: 28
- Phí hỗ trợ: 350.000 VND.
- Nền tảng: MT4.
- Chiến lược: Thời điểm đảo chiều xu hướng. Đây là tín hiệu giao dịch quan trọng nhất cho bất cứ nhà đầu tư nào. Chỉ báo được tạo ra với một mục đích duy nhất: đưa ra điểm đảo chiều.

Trend filter: Xác định đúng xu hướng

Trend filter: Xác định đúng xu hướng
Lượt tải: 20
- Phí hỗ trợ: 450.000 VND.
- Nền tảng: MT4.
- Chiến lược: Xác định đúng xu hướng giá để giao dịch dài hạn? Câu hỏi tưởng dễ mà khó này đã được giải quyết hiệu quả với chỉ báo Trend Filter.

Chỉ báo RSX: Bản nâng cấp đáng giá từ RSI

Chỉ báo RSX: Bản nâng cấp đáng giá từ RSI
Lượt tải: 19
- Phí hỗ trợ: 450.000 VND.
- Nền tảng: MT4.
- Chiến lược: Một bộ công cụ đo dao động giá hiệu quả hơn 2.4 lần so với RSI. Chỉ báo RSX lọc toàn bộ nhiễu tín hiệu giá trong giao dịch ngắn hạn