Thư viện chỉ báo MT4

Chỉ báo Algorith Megatrend: tín hiệu theo xu hướng

Chỉ báo Algorith Megatrend: tín hiệu theo xu hướng
Lượt tải: 11
- Phí hỗ trợ: 450.000 VND.
- Nền tảng: MT4.
- Chỉ báo dùng để xác định xu hướng giá

Chỉ báo Breakout: điểm bứt phá

Chỉ báo Breakout: điểm bứt phá
Lượt tải: 37
- Phí hỗ trợ: 450.000 VND.
- Nền tảng: MT4.
- Chiến lược: đánh theo xu hướng với quan điểm đà tăng trưởng.

Tín hiệu Mua Bán theo Volty Channel

Tín hiệu Mua Bán theo Volty Channel
Lượt tải: 18
- Phí hỗ trợ: 450.000 VND.
- Nền tảng: MT4.
- Chiến lược: Giao dịch khi giá đảo chiều xu hướng cũ (swing trade).

Chỉ báo Xu hướng Real Cloud

Chỉ báo Xu hướng Real Cloud
Lượt tải: 10
- Phí hỗ trợ: 350.000 VND.
- Nền tảng: MT4.
- Chiến lược: Giao dịch theo xu hướng.
- Cung thời gian: Ứng dụng giao dịch intraday kết hợp với đọc đồ thị nến Price Action

Chỉ báo Xu hướng Gaussian Rainbow

Chỉ báo Xu hướng Gaussian Rainbow
Lượt tải: 9
- Phí hỗ trợ: 350.000 VND.
- Nền tảng: MT4.
- Chiến lược: Giao dịch theo xu hướng.

Công cụ phát hiện Nến Doji mang tín hiệu đảo chiều

Công cụ phát hiện Nến Doji mang tín hiệu đảo chiều
Lượt tải: 16
- Phí hỗ trợ: 350.000 VND.
- Nền tảng: MT4.
- Chiến lược: Chiến lược đánh đảo chiều xu hướng trong intraday.

Price Pattern: tự phát hiện mẫu hình giá hiệu quả

Price Pattern: tự phát hiện mẫu hình giá hiệu quả
Lượt tải: 24
- Phí hỗ trợ: 350.000 VND.
- Nền tảng: MT4.
- Chiến lược: Đợi mẫu hình giá được khẳng định và giao dịch theo xu hướng mới được thành lập.

Chỉ báo Winner Side: xác định phe làm chủ thị trường

Chỉ báo Winner Side: xác định phe làm chủ thị trường
Lượt tải: 30
- Phí hỗ trợ: 350.000 VND.
- Nền tảng: MT4.
- Chiến lược: Giao dịch Swing, canh Mua thấp Bán cao đảo chiều xu hướng.

Chỉ báo biến động xu hướng Forex

Chỉ báo biến động xu hướng Forex
Lượt tải: 19
- Phí hỗ trợ: 450.000 VND.
- Nền tảng: MT4.
- Chiến lược: theo xu hướng hoặc giao dịch với mẫu hình Break out.