Buổi 1: Phân tích kỹ thuật thực chiến - Finashark

Lượt tải: 399

Finashark đã xây dựng khóa học CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THEO DÒNG TIỀN THÔNG MINH.

Để đăng ký tham gia khóa học, nhà đầu tư vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ với Finashark tại hộp chat của website.

Với khóa học này, nhà đầu tư sẽ lĩnh hội được các kiến thức:

1. Hiểu đúng về phân tích kỹ thuật và áp dụng vào việc phân tích thị trường thực chiến.
2. Hiểu về cấu trúc dòng tiền trên thị trường chứng khoán: Dòng tiền tạo lập, dòng tiền thông minh và tổng vị thế. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán tự học.
3. Biết cách lên chiến lược giao dịch, phân bổ tài khoản theo từng chiến lược: Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
4. Kiểm chứng tâm lý giao dịch. Biết cách lên danh mục đầu tư và quản trị danh mục với thuật toán: Backtest, tối ưu hóa.
5. Thực hiện chủ động phân tích thị trường và đầu tư thực chiến theo dòng tiền thông minh.
Finashark trân trọng gửi tới nhà đầu tư nội dung buổi 1: Phân tích kỹ thuật thực chiến.
Mời nhà đầu tư download và sử dụng.

khóa học chiến lược đầu tư theo dòng tiền thông minh.

Nội dung khóa học Chiến lược đầu tư theo dòng tiền thông minh