Tín hiệu

Hướng dẫn sử dụng

Tín hiệu giao dịch trực tiếp:

Forex VN200 Hàng hóa Tiền điện tử Chỉ số Cổ phiếu US VN30F1M

Ticker Name Cập nhật Khuyến nghị Giá vào lệnh Giá mục tiêu Điểm cắt lỗ Trạng thái Tỷ lệ lời/lỗ
{{ r.code }} {{ r.name }} {{ r.updated_at }} Quan sát
Mua Bán Quan sát
{{ r.price }}ĐĂNG KÝ NGAY {{ r.target }}GÓI ĐĂNG KÝ {{ r.diem_cat_lo }}GÓI ĐĂNG KÝ {{ r.square }}ĐĂNG KÝ NGAY {{ r.tile }}ĐĂNG KÝ NGAY

*Chiến lược giao dịch lướt sóng trong phiên.
Các tín hiệu cung cấp có giá trị tham khảo. Nhà đầu tư cân nhắc rủi ro trước khi thực hiện.
Xem tất cả

CTCP Xi măng VICEM Hà Tiên (HT1): KQKD quý 2 tăng so...

CTCP Xi măng VICEM Hà Tiên (HT1): KQKD quý 2 tăng so...

Trong quý 2/2022, sản lượng tiêu thụ xi măng của HT1 là 1,79 triệu tấn (-7% YoY và + 18% QoQ). Con số này tương ứng với sản lượng tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2022 là 3,3 triệu tấn (-3% YoY), hoàn thành 49% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi là 6,7 triệu tấn.
Đọc tiếp
Vĩnh Hoàn (VHC): Nhu cầu cao hỗ trợ lợi nhuận trong quý 2/2022

Vĩnh Hoàn (VHC): Nhu cầu cao hỗ trợ lợi nhuận trong quý 2/2022

KQKD quý 2/2022 với doanh thu tăng 80,4% YoY lên 4,2 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 201% YoY đạt 784 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 7,5 nghìn tỷ đồng (+81,4% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+241% YoY).
Đọc tiếp
NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB): Dự phòng thấp hơn...

NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB): Dự phòng thấp hơn...

Kết quả hợp nhất cho 6 tháng đầu năm 2022 với LN trước dự phòng và LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt đạt 14,7 nghìn tỷ đồng (+13,5% YoY) và 11,3 nghìn tỷ đồng (+24,1% YoY), hoàn thành 48,3% và 50,7% dự báo cả năm của chúng tôi.
Đọc tiếp
Sợi Thế Kỷ (STK): Nhu cầu thấp hơn, lỗ tỷ giá ảnh hưởng...

Sợi Thế Kỷ (STK): Nhu cầu thấp hơn, lỗ tỷ giá ảnh hưởng...

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm 2022 lần lượt đạt 42% và 38% trong năm 2022 tương ứng của chúng tôi, chủ yếu là do doanh thu thấp hơn dự kiến. Trong khi đó, biên LN từ HĐKD 6 tháng đầu năm 2022 phù hợp với dự báo của chúng tôi.
Đọc tiếp
Cao su Phước Hòa (PHR): Lợi nhuận tăng mạnh trong 6...

Cao su Phước Hòa (PHR): Lợi nhuận tăng mạnh trong 6...

KQKD quý 2/2022 với doanh thu giảm 50% YoY còn 241 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 34% YoY còn 50 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu từ mảng cao su và mảng gỗ giảm YoY. Lợi nhuận thấp hơn so với quý trước trong quý 2/2022 chủ yếu do không có thu nhập...
Đọc tiếp
Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS): Tăng trưởng sản lượng...

Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS): Tăng trưởng sản lượng...

Trong quý 2/2022, sản lượng hàng hóa giảm 10% YoY, trong đó sản lượng hàng hóa quốc tế giảm 2,1% YoY, đạt 43.973 tấn và sản lượng hàng hóa trong nước giảm mạnh 32% YoY còn 11.462 tấn. Trong khi đó, giá bán trung bình (ASP) của SCS tăng 11% YoY trong quý 2/2022.
Đọc tiếp
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPB): Kết quả 6 tháng...

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPB): Kết quả 6 tháng...

KQKD 6 tháng đầu năm 2022 với tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 7,0 nghìn tỷ đồng (+47,3% YoY) và lợi nhuận ròng sau thuế là 2,9 nghìn tỷ đồng (+76,5% YoY), lần lượt hoàn thành 52,7% và 59,7% so với dự báo lợi nhuận cho cả năm 2022 của chúng tôi.
Đọc tiếp
FPT: Tất cả các mảng kinh doanh chính tiếp tục tăng...

FPT: Tất cả các mảng kinh doanh chính tiếp tục tăng...

Kết quả này hoàn thành 45% và 37% dự báo tương ứng của chúng tôi và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi về tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của FPT nhờ các mảng kinh doanh cốt lõi: Dịch vụ CNTT, Dịch vụ Viễn thông và Giáo dục.
Đọc tiếp
Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR): Tăng trưởng lợi...

Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR): Tăng trưởng lợi...

Tốc độ tăng trưởng doanh thu cao này được dẫn dắt bởi đà tăng trưởng tiếp tục mạnh mẽ của các mảng Towerco (+60% YoY), Xây dựng (+33% YoY) và Vận hành (+26% YoY), bù đắp cho diễn biến kém tích cực của mảng Tích hợp hệ thống. Nhìn chung, KQKD 6 tháng đầu...
Đọc tiếp
Cao su Đà Nẵng (DRC): Biên lợi nhuận gộp phục hồi mạnh...

Cao su Đà Nẵng (DRC): Biên lợi nhuận gộp phục hồi mạnh...

Chúng tôi cho rằng LNST sau lợi ích CĐTS trong quý 2/2022 có mức giảm cao hơn doanh thu YoY là do (1) biên lợi nhuận gộp giảm 1,0% YoY do chi phí đầu vào tăng và (2) chi phí bán hàng, hành chính và quản lý (SG&A) tăng 1,3% YoY.
Đọc tiếp
CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC): Lợi nhuận giảm trong...

CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC): Lợi nhuận giảm trong...

KQKD quý 2/2022 với doanh thu đạt 17% YoY đạt 263 tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 44% YoY còn 61 tỷ đồng. Chênh lệch giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chủ yếu do biên lợi nhuận gộp giảm 32 điểm phần trăm YoY, chúng tôi cho rằng chủ...
Đọc tiếp
CTCP KCN Nam Tân Uyên (NTC): Doanh nghiệp phát triển...

CTCP KCN Nam Tân Uyên (NTC): Doanh nghiệp phát triển...

Chúng tôi cho rằng NTC là doanh nghiệp hưởng lợi chính từ nhu cầu đất KCN đang tăng nhanh tại tỉnh Bình Dương thông qua các kế hoạch mở rộng KCN từ NTC và các công ty liên kết. Chúng tôi cho rằng NTC hiện có định giá hấp dẫn khi chúng tôi ước tính NTC...
Đọc tiếp

Zalo Finashark