Tín hiệu

Hướng dẫn sử dụng

Tín hiệu giao dịch trực tiếp:

Forex VN200 Hàng hóa Tiền điện tử Chỉ số Cổ phiếu US VN30F1M

Ticker Name Cập nhật Khuyến nghị Giá vào lệnh Giá mục tiêu Điểm cắt lỗ Trạng thái Tỷ lệ lời/lỗ
{{ r.code }} {{ r.name }} {{ r.updated_at }} Quan sát
Mua Bán Quan sát
{{ r.price }}ĐĂNG KÝ NGAY {{ r.target }}GÓI ĐĂNG KÝ {{ r.diem_cat_lo }}GÓI ĐĂNG KÝ {{ r.square }}ĐĂNG KÝ NGAY {{ r.tile }}ĐĂNG KÝ NGAY

*Chiến lược giao dịch lướt sóng trong phiên.
Các tín hiệu cung cấp có giá trị tham khảo. Nhà đầu tư cân nhắc rủi ro trước khi thực hiện.
Xem tất cả

Tập đoàn Đất Xanh (DXG): ĐHCĐ - Kế hoạch lợi nhuận...

Tập đoàn Đất Xanh (DXG): ĐHCĐ - Kế hoạch lợi nhuận...

Sau khi giá cổ phiếu tăng mạnh gần đây và kế hoạch lợi nhuận năm 2022 cao hơn dự báo, HSC đang xem xét lại khuyến nghị, giá mục tiêu và dự báo của mình.
Đọc tiếp
Tập đoàn Container Việt Nam (VSC): ĐHCĐ - Cổ tức thấp,...

Tập đoàn Container Việt Nam (VSC): ĐHCĐ - Cổ tức thấp,...

Hiện tại, VSC ưu tiên giữ lại lợi nhuận để đẩy mạnh đầu tư cho các dự án mới. Kế hoạch đầu tư trong năm 2022 là 793 tỷ đồng, tăng 53%. HSC duy trì dự báo, giá mục tiêu là 46.700đ và khuyến nghị Nắm giữ.
Đọc tiếp
Xăng dầu Việt Nam (PLX): Nhu cầu hồi phục và giá bán...

Xăng dầu Việt Nam (PLX): Nhu cầu hồi phục và giá bán...

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào đối với PLX, đồng thời nâng 8,1% giá mục tiêu lên 71.700đ do chúng tôi chuyển năm cơ sở định giá sang năm 2022.
Đọc tiếp
Vinhomes (VHM): Các dự án mới sẽ thúc đẩy doanh số...

Vinhomes (VHM): Các dự án mới sẽ thúc đẩy doanh số...

HSC dự báo lợi nhuận thuần năm nay sẽ giảm – tuy nhiên, điều này đã được phản ánh vào giá cổ phiếu, và doanh số bán nhà được kỳ vọng sẽ tăng mạnh.
Đọc tiếp
Nhà Khang Điền (KDH): Hoãn mở bán dự án – Hạ khuyến...

Nhà Khang Điền (KDH): Hoãn mở bán dự án – Hạ khuyến...

HSC hạ 3,5% giá mục tiêu đối với KDH xuống 54.400đ và hạ khuyến nghị từ Mua vào xuống Tăng tỷ trọng. Chúng tôi cũng hạ lần lượt 7,9% và 18,7% dự báo lợi nhuận thuần trong năm 2022 và 2023.
Đọc tiếp
Ngân hàng Tiên Phong (TPB): Lợi nhuận tăng trưởng mạnh...

Ngân hàng Tiên Phong (TPB): Lợi nhuận tăng trưởng mạnh...

Sau khi nâng dự báo lợi nhuận, HSC nâng 11% giá mục tiêu lên 41.900đ với tiềm năng tăng giá 6%. Sau khi giá cổ phiếu tăng mạnh gần đây, chúng tôi hạ khuyến nghị xuống Nắm giữ (từ Tăng tỷ trọng).
Đọc tiếp
Tập đoàn Lộc Trời (LTG): Kết thúc hợp đồng phân phối độc quyền

Tập đoàn Lộc Trời (LTG): Kết thúc hợp đồng phân phối độc quyền

HSC giảm 21,7% giá mục tiêu xuống còn 38.500đ (rủi ro giảm giá 4%) sau khi giảm dự báo lợi nhuận năm 2022 và 2023. Hạ khuyến nghị xuống Giảm tỷ trọng.
Đọc tiếp
Thép Nam Kim (NKG): Nâng khuyến nghị & giá mục...

Thép Nam Kim (NKG): Nâng khuyến nghị & giá mục...

HSC nâng khuyến nghị đối với NKG lên Mua vào (từ Tăng tỷ trọng) và nâng 16% giá mục tiêu lên 55.800đ (tiềm năng tăng giá là 21%) sau khi phân tích xu hướng tích cực của giá HRC gần đây.
Đọc tiếp
Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): Triển vọng dài...

Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): Triển vọng dài...

MBS: Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu IDV, với giá mục tiêu 78.700 VND/cổ phiếu (+22%) theo phương pháp RNAV.
Đọc tiếp
Ngân hàng HDBank (HDB): Khuyến nghị mua cổ phiếu HDB...

Ngân hàng HDBank (HDB): Khuyến nghị mua cổ phiếu HDB...

MBS: Chúng tôi khuyến nghị MUA với cổ phiếu HDB, với giá mục tiêu sau 12 tháng là 34,850 đồng/ cổ phiếu phương pháp chiết khấu dòng tiền thặng dư (RI).
Đọc tiếp
An Phát Holdings (APH): Khuyến nghị mua cổ phiếu APH...

An Phát Holdings (APH): Khuyến nghị mua cổ phiếu APH...

SBSI: Với phương pháp DCF và SOTP, chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu APH với giá mục tiêu là 54.300 VNĐ/CP.
Đọc tiếp
Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP): Khuyến nghị nắm giữ cổ...

Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP): Khuyến nghị nắm giữ cổ...

MBS: Chúng tôi khuyến nghị giữ cổ phiếu QTP của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh với giá mục tiêu 12 tháng ở mức 21.100 đồng/CP.
Đọc tiếp

Zalo Finashark