AUDUSD - Bán thăm dò trước xu hướng giảm được củng cố

I. Tổng kết khuyến nghị AUDUSD

 

Quan điểm từ phe tạo lập:

Dữ liệu phân tích dòng vốn do phe tạo lập cho thấy tư duy Bán với cặp tiền tệ AUDUSD vẫn duy trì ổn định. Lý do duy nhất khiến xu hướng giảm chưa thể hiện rõ là vì đợi các vị thế nhỏ lẻ tham gia bắt đáy để phe tạo lập có thể gia tăng vị thế Bán với giá tốt hơn.
Đồ thị dữ liệu thể hiện rõ lượng vị thế Mua phe tạo lập sở hữu (đường xanh) thấp hơn hẳn so với vị thế nhỏ lẻ (thị trường chung) đang có.
Nên tiếp tục ưu tiên các lệnh Bán theo xu hướng với cặp tỷ giá này.

II. Luân chuyển dòng tiền

III. Quan điểm từ đội lái

Dữ liệu dòng tiền lớn:

Tín hiệu Bán đẩy giá rơi về vùng thấp hơn từ đội lái đang rất rõ ràng. Dòng thể hiện số lượng thay đổi trong vị thế đầu tư với cặp tỷ giá AUDUSD đội lái đang sở hữu đáng lưu ý. Đà tăng ổn định thể hiện sự tham gia đầu tư tích cực từ thị trường chung. Nhưng rõ ràng mỗi khi giá tăng đều xuất hiện áp lực Bán đẩy giá xuống sâu hơn.
Do vậy, có thể ưu tiên mở các vị thế Bán với cặp tỷ giá này mỗi khi giá xuất hiện các pha tăng ngắn hạn.

Xác suất đảo chiều: