Bản tin phân tích kỹ thuật tỷ giá 10.9.2018

TÍN HIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

GBPUSD: giảm GBPUSD EURUSD: giảm EURUSD Giá vàng: biến động ngang biên độ lớn. GOLD US30: tăng US30 USDJPY: tăng USDJPY WTI: tăng WTI
Zalo Finashark