Bất động sản Thế Kỷ (CRE): Q2/2022 - KQKD thấp hơn dự báo do mở bán dự án chậm trễ

Nguồn: HSC

Q2/2022: KQKD thấp hơn dự báo do mở bán dự án chậm trễ

 

CRE

 

Tóm tắt

  • KQKD Q2/2022 thấp hơn so với dự báo của chúng tôi với lợi nhuận thuần là 85 tỷ đồng (giảm 33%) và doanh thu thuần là 624 tỷ đồng (giảm 62%). Trong khi kết quả mảng môi giới BĐS sát với dự báo, việc mở bán chậm trễ dự án đã tác động tiêu cực tới mảng đầu tư thứ cấp.
  • Doanh thu và lợi nhuận thuần Q2/2022 đạt lần lượt 33% và 34% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sẽ cải thiện trong nửa cuối năm 2022 nhờ mảng môi giới ổn định và mảng đầu tư thứ cấp hồi phục.
  • HSC duy trì dự báo, khuyến nghị Mua vào và giá mục tiêu là 33.750đ (tiềm năng tăng giá là 30,3%). Theo dự báo hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 7,2 lần, so với mức bình quân trong 3 năm qua là 6,8 lần.

Sự kiện: KQKD Q2/2022

CRE công bố KQKD Q2/2022 với lợi nhuận thuần là 85 tỷ đồng (giảm 33% so với cùng kỳ) và doanh thu thuần là 642 tỷ đồng (giảm 62% so với cùng kỳ), thấp hơn so với dự báo của chúng tôi.

Mặc dù mảng môi giới có kết quả khả quan với doanh thu tăng 26% so với cùng kỳ, mảng đầu tư thứ cấp có kết quả ảm đạm với doanh thu chỉ là 7 tỷ đồng (so với 1.150 tỷ đồng trong Q2/2021 và 1.643 tỷ đồng trong Q1/2022) do trì hoãn mở bán dự án.

Nhìn chung, KQKD nửa đầu năm 2022 đạt lần lượt 33% và 34% dự báo doanh thu và lợi nhuận thuần của chúng tôi, đồng thời hoàn thành lần lượt 30% và 32% kế hoạch của BLĐ.

HSC kỳ vọng KQKD nửa cuối năm 2022 sẽ cải thiện nhờ động lực tăng trưởng tốt của mảng môi giới và mảng đầu tư thứ cấp sẽ hồi phục (đặc biệt là trong Q4/2022) sau khi dự án được mở bán.

KQKD theo mảng kinh doanh

Cơ cấu doanh thu trong Q2/2022 như sau:

  • Doanh thu mảng dịch vụ môi giới BĐS đạt 597 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ đóng góp lớn hơn từ các sản phẩm Vinhome và Novaland, và thị trường miền Nam tăng trưởng mạnh. Kết quả này sát với dự báo của chúng tôi. Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng này là 22,2% so với 28,8% trong Q2/2021 do tỷ trọng doanh thu từ các dự án lớn tăng (với phí hoa hồng thấp).
  • Doanh thu mảng đầu tư thứ cấp không đáng kể là 7 tỷ đồng (so với 1.150 tỷ đồng trong Q2/2021 và 1.643 tỷ đồng trong Q1/2022) do các dự án lớn (bao gồm Louis City, Khe Cát) vẫn chưa được mở bán do chưa hoàn thành thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, mảng này được kỳ vọng sẽ hồi phục trong nửa cuối năm 2022 (đặc biệt là trong Q4/2022) khi các dự án đủ điều kiện để mở bán.
  • Doanh thu khác (dịch vụ marketing, cho thuê văn phòng) đi ngang tại 20 tỷ đồng.

Các thông tin tài chính đáng chú ý khác trong Q2/2022

Trong khi chi phí bán hàng & quản lý tăng 34% so với cùng kỳ do chi phí tiền lương tăng (CRE đã mở rộng lực lượng bán hàng) nhưng giảm 46% so với quý trước do không còn khoản chi phí tiếp thị (đầu tư thứ cấp) thường dùng để hỗ trợ khách hàng.

Khi khách hàng vay tiền từ ngân hàng để mua sản phẩm BĐS, CRE sẽ chi trả lãi vay liên quan cho khách hàng từ 12-24 tháng. Đây là thông lệ trên thị trường BĐS và thường dùng để thúc đẩy doanh thu.

Chi phí lãi vay thuần trong Q2/2022 không đáng kể là 1 tỷ đồng so với 30 tỷ đồng trong Q2/2021 do tiền mặt tăng.

Định giá và khuyến nghị

HSC duy trì dự báo, khuyến nghị Mua vào và giá mục tiêu là 33.750đ (tiềm năng tăng giá là 30,3%). Theo dự báo của chúng tôi, P/E trượt dự phóng 1 năm là 7,2 lần, so với mức bình quân trong 3 năm qua là 6,8 lần.

Zalo Finashark