Cảng biển: Lợi nhuận Q1/2023 bị ảnh hưởng bởi sản lượng hàng hóa thấp

Nguồn: HSC

Lợi nhuận Q1/2023 bị ảnh hưởng bởi sản lượng hàng hóa thấp

 

 

Tóm tắt

  • Sản lượng container Q1/2023 của Việt Nam giảm 15% do hoạt động thương mại chững lại, khi kim ngạch nhập khẩu và kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh do nhu cầu toàn cầu ảm đạm. Theo đó, lợi nhuận ngành cảng biển trong Q1/2023 sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.
  • Tuy nhiên, thị trường đã có những dấu hiệu tích cực so với tháng trước với sản lượng hàng hóa qua cảng trong tháng 3/2023 đã giảm chậm lại so với các tháng trước đó. Trên thực tế, chúng tôi kỳ vọng sản lượng hàng hóa Q2/2023 sẽ cao hơn so với Q1/2023 nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ chưa thể nhanh chóng hồi phục ít nhất cho tới nửa cuối năm 2023 khi lượng hàng tồn kho tại các thị trường xuất khẩu chính trở lại mức bình thường.
  • Chúng tôi khuyến nghị NĐT chưa nên tích lũy cổ phiếu trong bối cảnh triển vọng của ngành cảng biển vẫn biến động mạnh. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Nắm giữ đối với GMD và Bán ra đối với VSC.

Sản lượng hàng hóa Q1/2023 giảm do nhu cầu ảm đạm

Theo Vinamarine (Cục Hàng hải Việt Nam), tổng sản lượng container tại tất cả các cảng của Việt Nam giảm 15% so với cùng kỳ trong Q1/2023 xuống 5,2 triệu TEU – mức thấp nhất trong 11 quý vừa qua và tương đương với Q2/2020, trong giai đoạn đại dịch. Tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam cũng giảm 13,5% xuống 154 nghìn tỷ USD.

Về mặt tích cực, tốc độ sụt giảm đã chậm lại so với tháng trước. Sản lượng container tháng 3/2023 chỉ giảm 8% so với cùng kỳ so với mức giảm lần lượt 25% và 10% trong tháng 1 và tháng 2/2023. Chúng tôi kỳ vọng sản lượng hàng hóa qua cảng sẽ tiếp tục hồi phục trong những tháng tới, nhờ lượng hàng tồn kho tại các thị trường xuất khẩu chính, bao gồm Mỹ và EU, giảm dần cùng với sự phục hồi của thị trường Trung Quốc sau giai đoạn phong tỏa.

Lợi nhuận ngành cảng biển trong Q1/2023 chịu ảnh hưởng

Doanh thu các cảng tại khu vực Cái Mép Thị Vải (CMTV) có thể sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do khoảng 80% hàng hóa của khu vực này thường được xuất khẩu sang Mỹ và EU. Trong Q1/2023, sản lượng hàng hóa qua cảng tại khu vực CMTV giảm 30% do nhu cầu tại các thị trường này thấp. Theo thông tin chúng tôi nhận được, nhiều cảng tại khu vực CMTV đã ghi nhận lỗ trong Q1/2023 do sản lượng giảm và chi phí lãi vay tăng.

Lợi nhuận các cảng tại khu vực Hải Phòng và TP.HCM giảm với tốc độ chậm hơn so với khu vực CMTV. Theo Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA), sản lượng hàng hóa qua các cảng tại khu vực Hải Phòng và TP.HCM giảm lần lượt 9% và 6% so với cùng kỳ.

Đối với các công ty cảng biển mà chúng tôi khuyến nghị, chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần Q1/2023 của GMD sẽ giảm 25% so với cùng kỳ xuống 207 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do (1) sản lượng hàng hóa qua cảng của GMD tại Hải Phòng giảm, (2) lợi nhuận của SCS (GMD sở hữu 37% cổ phần) giảm và (3) khoản lỗ tại cảng Gemalink khi sản lượng của cảng này chỉ đạt 167.700 tấn trong Q1/2023, giảm 44% so với cùng kỳ. Đối với VSC, chúng tôi ước tính lợi nhuận thuần Q1/2023 sẽ giảm 33% so với cùng kỳ xuống 60 tỷ đồng do sản lượng hàng hóa qua 2 cảng thấp và thua lỗ trong các dự án đầu tư mới.

Khuyến nghị và định giá

HSC duy trì khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu là 55.000đ (tiềm năng tăng giá là 4%) đối với GMD. Chúng tôi cũng duy trì khuyến nghị Bán ra với giá mục tiêu là 21.000đ (thấp hơn 27% so với thị giá) đối với VSC.