Cập nhật ETF: Các quỹ ETF vẫn thu hút vốn tốt trong tháng 1/2023

Nguồn: HSC

Các quỹ ETF vẫn thu hút vốn tốt trong tháng 1/2023

 

ETF

 

Tóm tắt

  • Các quỹ ETF lớn tại Việt Nam vẫn thu hút vốn ròng trong tháng 1/2023, tổng cộng khoảng 249,5 triệu USD (2.137 tỷ đồng), trong đó quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF và iShares MSCI Frontier and Select EM ETF thu hút vốn mạnh nhất.
  • Dòng vốn trong tháng 1/2023 chủ yếu chảy vào các quỹ ETF ngoại, trừ quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF, trong khi các quỹ ETF nội thu hút vốn ổn định.
  • Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF đang chờ đợi thêm hạn mức mới, trong khi quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF được dự báo sẽ nâng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam lên 100% vào tháng 3/2023.

Cập nhật dòng vốn quỹ ETF

Tổng dòng vốn ròng các quỹ ETF thu hút được trong tháng 1/2023 đạt 249,5 triệu USD. Không có quỹ ETF lớn nào tại Việt Nam bị rút vốn trong tháng 1/2023. Dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF ngoại tiếp tục là một điểm sáng, bất chấp dòng vốn đầu tư vào quỹ Fubon thấp. Ngoài ra, các quỹ ETF trong nước vẫn thu hút vốn tốt.

Các quỹ ETF vẫn thu hút vốn tốt trong tháng 1/2023

Trong tháng 1/2023, mặc dù thời gian giao dịch chỉ khoảng 3 tuần nhưng dòng vốn chảy vào các quỹ ETF lớn đạt khoảng 249,5 triệu USD, vẫn ở mức cao. Trong đó, 2 quỹ ETF ngoại là VNM ETF và iShares MSCI Frontier and Select EM ETF thu hút vốn mạnh nhất, lần lượt 85,5 triệu USD và 90,8 triệu USD. Tuy nhiên, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong 2 quỹ ETF này chỉ chiếm lần lượt 70% và 30% nên dòng vốn thực tế giải ngân vào thị trường Việt Nam chỉ lần lượt khoảng 59,8 triệu USD và 27,2 triệu USD. Hiện tại, top 3 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục quỹ VNM ETF bao gồm VHM (7,8), VNM (7,1), HPG (7,0%) và quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF là HPG (2,8%), MSN (2,7%), VCB (2,7%). Những cổ phiếu này sẽ được hưởng lợi khi các quỹ ETF này tiếp tục thu hút vốn mạnh.

NĐT nước ngoài tiếp tục mua ròng trong tháng 1/2023 với tổng giá trị khoảng 3.787 tỷ đồng (giảm 70% so với tháng trước). Trong khi đó, tổng dòng vốn chảy vào các quỹ ETF (đã điều chỉnh) trên thị trường Việt Nam vào khoảng 3.966 tỷ đồng (giảm 38% so với tháng trước). Điều này cho thấy những đóng góp đáng kể của các quỹ ETF vào hoạt động mua ròng của NĐT nước ngoài.

Theo dữ liệu từ Bloomberg, các quỹ ETF của Việt Nam thu hút vốn ròng (203 triệu USD) vượt trội so với các quốc gia khác tại khu vực Đông Nam Á trong tháng 1/2023. Trên thực tế, một số quốc gia trong khu vực chịu áp lực rút vốn trong khi một số quốc gia chỉ thu hút vốn nhẹ trong tháng 1/2023 như Indonesia (17 triệu USD), Singapore (16 triệu USD), Malaysia (9,0 triệu USD), Philippines (9,0 triệu USD) và Thái Lan (91 triệu USD).

Tuy nhiên, quỹ Fubon ETF gần như không giao dịch trong tháng 1/2023. Quỹ ETF này chỉ giao dịch khoảng 1,5 triệu USD vào ngày 3/1/2023. Số tiền mà quỹ có thể huy động đã đạt giới hạn. Sau khi đạt mức tối đa, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF cần hơn 2 tuần để xin FSC và Ngân hàng Nhà nước Đài Loan chấp thuận nâng quy mô đầu tư. Hạn mức đầu tư mới của quỹ Fubon sẽ phụ thuộc một phần vào nhu cầu mua chứng chỉ quỹ của NĐT Đài Loan.

Quỹ DCVFMVN Diamond ETF và DCVFM VN30 ETF thu hút lần lượt khoảng 16,92 triệu USD và 25 triệu USD; tháng thu hút vốn thứ 4 liên tiếp. 2 quỹ ETF nội này vẫn tiếp tục thu hút được dòng vốn nhờ sự hỗ trợ đáng kể từ các NĐT Thái Lan, sau khi những NĐT này nâng số lượng DR nắm giữ từ lần lượt 172,3 triệu Diamond DR và 244,1 triệu VN30 DR vào cuối tháng 12/2022 lên lần lượt 181,2 triệu DR Diamond DR và 251,5 triệu VN30 DR (tỷ lệ chuyển đổi 1 chứng chỉ quỹ = 1 DR).

Quỹ Premia MSCI Vietnam ETF không thu hút được vốn trong khi quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF thu hút 6,46 triệu USD trong tháng 1/2023.

Kể từ đầu năm, chỉ số VNIndex tăng 8,3%. Chứng chỉ quỹ của quỹ FTSE Vietnam ETF tăng tốt nhất ở mức 10,2%, tiếp theo là quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF tăng 10,1% và quỹ DCVFM VN30 ETF tăng 9,5% trong khi 2 quỹ ETF Fubon FTSE Vietnam ETF và iShares MSCI Frontier and Select EM ETF tăng thấp nhất, lần lượt 5,5% và 3,1%.

Chỉ số MVIS Vietnam sẽ bị loại bỏ và chuyển thành chỉ số MarketVector Vietnam Local

Tháng 12/2022, quỹ VanEck Vietnam ETF (VNM ETF) đồng ý thông qua (1) thay đổi chỉ số cơ sở từ chỉ số MVIS Vietnam sang chỉ số MarketVector Vietnam Local; (2) thay đổi mục tiêu đầu tư của quỹ, và (3) thay đổi chiến lược đầu tư chính của quỹ.

Chỉ số Vietnam Local bao gồm 100% cổ phiếu Việt Nam với thanh khoản cao. Các tiêu chí để được thêm vào giỏ chỉ số bao gồm: Công ty phải được thành lập tại Việt Nam; vốn hóa thị trường tối thiểu 150 triệu USD; khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày trong 3 tháng tối thiểu 1 triệu USD trong đợt review cuối cùng cũng như 2 đợt review trước đó; giao dịch tối thiểu 250.000 cổ phiếu/tháng trong 6 tháng gần nhất tại đợt review chỉ số hiện tại và trong cả 2 đợt review trước đó.

Hiện tại, tổng tài sản quản lý của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF khoảng 539 triệu USD, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam chiếm khoảng 79% tổng tỷ trọng của quỹ.

Sau khi thay đổi chỉ số, quỹ VNM ETF được kỳ vọng sẽ nâng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam lên 100%, tương đương hơn 110 triệu USD sẽ đầu tư vào TTCK Việt Nam. Ngày có hiệu lực dự kiến là ngày 20/3/2023.

Các cổ phiếu thành phần của chỉ số Vietnam Local bao gồm 42 cổ phiếu Việt Nam trong khi giỏ chỉ số MVIS Vietnam bao gồm 40 cổ phiếu Việt Nam. 2 cổ phiếu mới sẽ được thêm vào giỏ chỉ số Vietnam Local là DXG và DCM. Chúng tôi dự báo khối lượng mua bán cổ phiếu của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF trong Bảng 6 bên dưới.

Zalo Finashark