Chiến lược giao dịch ngày 08.11.2018

Bản tin phân tích kỹ thuật Forex 08.11.2018.

Cặp tỷ giá EURUSD: Tăng [caption id="attachment_1992" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật EURUSD từ XM VIETNAM[/caption] Cặp tỷ giá GBPUSD: Tăng [caption id="attachment_1994" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật GBPUSD từ XM VIETNAM[/caption] Cặp tỷ giá USDJPY: Tăng [caption id="attachment_1996" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật USDJPY từ XM VIETNAM[/caption] Giá vàng: Giảm [caption id="attachment_1993" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật GOLD từ XM VIETNAM[/caption] Giá dầu WTI: Giảm [caption id="attachment_1995" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật OIL từ XM VIETNAM[/caption] Chỉ số US 30: Tăng [caption id="attachment_1997" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật US30 từ XM VIETNAM[/caption]  

Zalo Finashark