Chiến lược giao dịch ngày 09.11.2018

Bản tin phân tích kỹ thuật Forex 09.11.2018.

Cặp tỷ giá EURUSD: Giảm

[caption id="attachment_2007" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật EURUSD từ XM VIETNAM[/caption]

Cặp tỷ giá GBPUSD: Giảm

[caption id="attachment_2009" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật GBPUSD từ XM VIETNAM[/caption]

Cặp tỷ giá USDJPY: Tăng

[caption id="attachment_2011" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật USDJPY từ XM VIETNAM[/caption]

Giá vàng: Giảm

[caption id="attachment_2008" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật VÀNG từ XM VIETNAM[/caption]

Giá dầu WTI: Giảm

[caption id="attachment_2010" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật DẦU từ XM VIETNAM[/caption]

Chỉ số US 30: Tăng

[caption id="attachment_2012" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật US30 từ XM VIETNAM[/caption]

Zalo Finashark