Chiến lược giao dịch ngày 16.11.2018

Bản tin phân tích kỹ thuật Forex 16.11.2018.

Cặp tỷ giá EURUSD: Tăng

[caption id="attachment_2048" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật EURUSD từ XM VIETNAM[/caption]

Cặp tỷ giá GBPUSD: Giảm

[caption id="attachment_2050" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật GBPUSD từ XM VIETNAM[/caption]

Cặp tỷ giá AUDUSD: Tăng

[caption id="attachment_2047" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật AUDUSD từ XM VIETNAM[/caption]

Cặp tỷ giá GBPJPY: Giảm

[caption id="attachment_2049" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật GBPJPY từ XM VIETNAM[/caption]

Giá vàng: Tích lũy

[caption id="attachment_2051" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật GOLD từ XM VIETNAM[/caption]

Giá dầu WTI: Giảm

[caption id="attachment_2052" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật OIL từ XM VIETNAM[/caption]

Chỉ số US30: Tích lũy

[caption id="attachment_2053" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật US30 từ XM VIETNAM[/caption]

Zalo Finashark