Chiến lược giao dịch ngày 19.11.2018

Bản tin phân tích kỹ thuật Forex 19.11.2018.

Cặp tỷ giá EURUSD: Tăng

[caption id="attachment_2065" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật EURUSD từ XM VIETNAM[/caption]

Cặp tỷ giá GBPUSD: Giảm

[caption id="attachment_2066" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật GBPUSD từ XM VIETNAM[/caption]

Cặp tỷ giá USDJPY: Giảm

[caption id="attachment_2070" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật USDJPY từ XM VIETNAM[/caption]

Giá vàng: Tăng

[caption id="attachment_2067" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật GOLD từ XM VIETNAM[/caption]

Giá dầu WTI: Tăng

[caption id="attachment_2068" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật OIL từ XM VIETNAM[/caption]

Chỉ số US30: Tích lũy

[caption id="attachment_2069" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật US30 từ XM VIETNAM[/caption]

Zalo Finashark