Chiến lược giao dịch ngày 21.11.2018

Bản tin phân tích kỹ thuật Forex 21.11.2018.

Cặp tỷ giá EURUSD: Tăng

[caption id="attachment_2095" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật EURUSD từ XM VIETNAM[/caption]

Cặp tỷ giá GBPUSD: Giảm

[caption id="attachment_2096" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật GBPUSD từ XM VIETNAM[/caption]

Cặp tỷ giá USDJPY: Giảm

[caption id="attachment_2094" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật USDJPY từ XM VIETNAM[/caption]

Giá vàng: Tăng

[caption id="attachment_2097" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật GOLD từ XM VIETNAM[/caption]

Giá dầu WTI: Giảm

[caption id="attachment_2098" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật OIL từ XM VIETNAM[/caption]

Chỉ số US30: Giảm

[caption id="attachment_2099" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật US30 từ XM VIETNAM[/caption]

Zalo Finashark