Chiến lược giao dịch ngày 28.11.2018

Bản tin phân tích kỹ thuật Forex 28.11.2018.

Cặp tỷ giá EURUSD: Giảm

[caption id="attachment_2161" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật EURUSD từ XM VIETNAM[/caption]

Cặp tỷ giá GBPUSD: Giảm

[caption id="attachment_2162" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật GBPUSD từ XM VIETNAM[/caption]

Cặp tỷ giá USDJPY: Tăng

[caption id="attachment_2166" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật USDJPY từ XM VIETNAM[/caption]

Giá vàng: Giảm

[caption id="attachment_2163" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật GOLD từ XM VIETNAM[/caption]

Giá dầu WTI: Tăng

[caption id="attachment_2164" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật OIL từ XM VIETNAM[/caption]

Chỉ số US30: Tăng

[caption id="attachment_2165" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật US30 từ XM VIETNAM[/caption]

Zalo Finashark