Cơ hội đầu tư ngày 02.7.2018

CƠ HỘI ĐẦU TƯ TRONG NGÀY

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
EURUSD Sell 1.16675 1.15680 1.16797 72.33%
USDJPY Buy 110.855 111.20 110.600 74.67%
GBPUSD Sell 1.31925 1.30640 1.32578 70%
AUDUSD Sell 0.73915 0.73525 0.74000 83%
GOLD Sell 1251 1242 1253 87%
WTI Sell $72.49 $70.44 $73.40 78.25%
USDCAD Sell 1.31532 1.31700 1.30766 75.2%
Apple Sell $185.33 $181 $186.57 67.5%
Amazon Sell $1700 $1670 $1710 75%
Walmart Sell $85.62 $84.04 $86.42 72.6%
Facebook Buy $195.84 $201.23 $191.02 68.75%
Netflix Buy $391 $411 $385 74.5%
US30 Sell 24298 24046 24350 81%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark