Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG): Tháng 09/2023 - Xuất khẩu tôn mạ vẫn tiến bước

   Nguồn: KIS

Tháng 09/2023 - Xuất khẩu tôn mạ vẫn tiến bước

 

 

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) đã công bố một số tiêu đề đáng chú ý về doanh số tháng 9 của công ty. Dưới đây là một số vấn đề chính đáng lưu ý.

Xuất khẩu tôn mạ vẫn giữ được đà tăng trưởng

  • Tổng doanh số bán thép tháng 9 đạt 127.058 tấn, tăng nhẹ 8,1% n/n nhưng giảm 5,7% t/t.
  • Doanh số bán tôn mạ chiếm 81,1% tổng doanh số bán hàng tháng 9 với 103.047 tấn, giảm 6,5% t/t nhưng tăng 21,3% n/n.
  • Lượng tôn mạ xuất khẩu (59.649 tấn) giảm 8,5% t/t nhưng vẫn cao so với năm 2022 (+69,5% n/n).
  • Lượng thép cuộn cán nguội bán trong nước đạt 43.398 tấn (-3,7% t/t, -12,9% n/n) và lượng ống thép bán được là 24.011 tấn (-2,1% t/t và -26,4% n/n).

FY23 ghi nhận doanh số bán hàng kém so với FY22

  • Tổng doanh số bán hàng FY23 (tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023) giảm 21,8% n/n xuống 1.398.628 tấn do lượng ống thép giảm 15,3% n/n xuống 286.915 tấn và thép cuộn cán nguội giảm 23,3% n/n xuống 1.111.713 tấn.
  • Tổng lượng xuất khẩu FY23 (chiếm 44,9% tổng doanh số bán hàng: 629.031 tấn) giảm 28,1% n/n trong khi doanh số bán hàng trong nước (769.597 tấn) cũng giảm 15,7% n/n.

Đánh giá và khuyến nghị

  • Chúng tôi đánh giá NẮM GIỮ dựa trên một số khó khăn của ngành về giá bán, khả năng cạnh tranh và nhu cầu toàn cầu thấp như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo chuyên sâu về thép dẹt. Doanh thu đang xem xét lại.