Công ty CP Công trình Viettel (CTR): Đa dạng hóa động lực tăng trưởng từ mảng xây dựng dân dụng và cho thuê hạ tầng viễn thông

Nguồn: SSI

Đa dạng hóa động lực tăng trưởng từ mảng xây dựng dân dụng và cho thuê hạ tầng viễn thông

 

CTR

 

Luận điểm đầu tư

Tăng trưởng LNTT Q1/2022 ước đạt khoảng 29% so với cùng kỳ có thể là yếu tố hỗ trợ. Bên cạnh chờ kế hoạch phát triển 5G, doanh thu mảng xây dựng dân dụng (+40% so với cùng kỳ) trở thành một trong những động lực tăng trưởng của công ty cùng với mảng cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông (+142% so với cùng kỳ). Theo cuộc họp nhà các nhà đầu tư gần nhất, ban lãnh đạo chia sẻ kế hoạch nội bộ về LNTT năm 2022 là 653 tỷ đồng (+38% so với cùng kỳ), cao hơn 10% so với ước tính của chúng tôi. Dựa vào ước tính tăng trưởng EPS năm 2022/2023 là 25,9%/32,2%, CTR hiện giao dịch với hệ số P/E 2022/2023 lần lượt là 20x/15x. Trong khi đó, các công ty cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông toàn cầu hiện giao dịch với hệ số P/E 2022/2023 là 25,5x/22,6x nhưng với mức tăng trưởng EPS thấp hơn là 18,1%/10,2%. Do đó, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTR với giá mục tiêu 1 năm là 135.900 đồng/cp, tiềm năng tăng giá là 22,2%.

Bài viết liên quan

Zalo Finashark