CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Bệnh viện mới dự kiến đi vào hoạt động vào nửa cuối năm 2024

Nguồn: SSI

Bệnh viện mới dự kiến đi vào hoạt động vào nửa cuối năm 2024

 

TNH

 

KQKD Q4.2022

Số lượt khám bệnh tăng lên. Trong Q4.2022, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình đã tiếp nhận tổng cộng 185 nghìn lượt thăm khám (+71% so với cùng kỳ, +15% so với quý trước) do số lượng công nhân trong khu công nghiệp đến khám sức khỏe định kỳ tăng cao. Tuy nhiên, số lượt khám nội trú giảm xuống chỉ bằng 86% so với quý trước. Doanh thu đạt 125 tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ, -4% so với quý trước).

Việc tăng giá khám bệnh từ cuối tháng 8 không làm thay đổi biên lợi nhuận của bệnh viện. Lợi nhuận gộp đạt 59 tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ), với biên nhuận gộp duy trì ở mức 47% so với cả năm trước và quý trước. Điều này một phần do số bệnh nhân đến khám nội trú trong quý giảm.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận ròng giảm nhẹ. Doanh thu đạt 463 tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ). Lợi nhuận ròng đạt 141 tỷ đồng (-1,1% so với cùng kỳ), với biên lợi nhuận ròng giảm từ 34,6% xuống 30,5%. Lợi nhuận ròng không còn cao như trước do (1) số lượt khám nội trú và khám chữa các bệnh nặng tăng chậm hơn; (2) chi phí quản lý tăng 30% so với cùng kỳ do phát sinh những chi phí liên quan tới bệnh viện mới (như đào tạo nhân viên).

Triển vọng năm 2023

Kế hoạch mở rộng có mốc thời gian hợp lý hơn. TNH đã lên kế hoạch xây dựng đồng thời ba bệnh viện trong năm trước. Tuy nhiên, bệnh viện đã điều chỉnh kế hoạch và tập trung vào hai bệnh viện: TNH Việt Yên và TNH Lạng Sơn với thời gian đi vào hoạt động có thể là vào năm 2024 và 2025, chúng tôi cho rằng kế hoạch này phù hợp và chắc chắn hơn. Công ty đã nhận được giấy phép xây dựng bệnh viện đa khoa với quy mô 300 giường bệnh tại tỉnh Bắc Giang (TNH Việt Yên) vào tháng 1/2023 và bắt đầu khởi công vào đầu tháng 2/2023. Với kinh nghiệm của công ty trong việc xây dựng và vận hành bệnh viện, chúng tôi kỳ vọng bệnh viện sẽ mất khoảng 15-18 tháng để đi vào hoạt động.

TNH cũng cho biết hai công ty liên kết được thành lập là CTCP Bệnh viện Mắt và CTCP Bệnh viện Sản Nhi đã nộp hồ sơ giải thể. Vốn góp của TNH đã được hoàn trả và chuyển nhượng cho đơn vị mới liên quan đến dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn vừa được công bố. Với mức đầu tư đề xuất là 570 tỷ đồng và quy mô 300 giường bệnh, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn năm 2023-2027. Ban lãnh đạo vẫn cam kết mở Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản Nhi tại tỉnh Thái Nguyên tuy nhiên vẫn cần thêm thời gian để nghiên cứu và phát triển.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu của công ty từ năm 2022 đã được trình lại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và kỳ vọng được chấp thuận trong Q1.2023. Cụ thể, TNH đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường cho nhà đầu tư vào tháng 10/2022 và thống nhất các nội dung sau:

  • Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%;
  • Phát hành 25,9 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu;
  • Phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Doanh thu 2023 đến từ hai bệnh viện hiện tại do các bệnh viện mới sẽ chưa đi vào hoạt động trong năm nay. Ban lãnh đạo dự kiến doanh thu sẽ tăng khoảng 5%-10% so với cùng kỳ.

Định giá và luận điểm đầu tư

Trong năm 2023, chúng tôi ước tính doanh thu đạt 492 tỷ đồng (+6,4% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng ước đạt 152 tỷ đồng (+9% so với cùng kỳ) với giả định TNH huy động đủ vốn từ phát hành cổ phiếu để giảm gánh nặng nợ. Mặt khác, chúng tôi lưu ý rằng chi phí quản lý có thể sẽ tăng lên và thuế thu nhập doanh nghiệp tại hai bệnh viện cũng sẽ tăng lên, cụ thể Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sẽ từ 5% lên 10% và Bệnh viện Yên Bình tăng từ 0% đến 5%. Trong năm 2024, chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ đạt 540 tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ) với giả định bệnh viện Việt Yên mới sẽ đi vào hoạt động trong Q2.2024. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng lợi nhuận ròng sẽ giảm xuống mức 145 tỷ đồng (-5% so với cùng kỳ) do công suất hoạt động của bệnh viện mới này sẽ ở mức thấp.

Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu TNH lên 38.000 đồng/cổ phiếu (từ 33.200 đồng/cổ phiếu) với kế hoạch mở rộng tập trung hơn, cũng như việc khởi công xây dựng Bệnh viện Việt Yên và khởi động dự án Bệnh viện Lạng Sơn. Chúng tôi chưa đưa Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Mắt vào định giá, do các dự án này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Với tiềm năng tăng giá là 3% từ mức giá hiện tại, chúng tôi nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu TNH lên TRUNG LẬP.

Bài viết liên quan

Zalo Finashark