CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Kế hoạch tăng trưởng bị trì hoãn khi công suất bệnh viện gần đạt mức tối đa

Nguồn: SSI

Kế hoạch tăng trưởng bị trì hoãn khi công suất bệnh viện gần đạt mức tối đa

 

TNH

 

Trong quý 3 năm 2022, doanh thu tăng trưởng 5% so với cùng kỳ nhờ việc tăng giá dịch vụ kể từ cuối tháng 8. Mặt khác, tỷ suất lợi nhuận ròng giảm đáng kể xuống 33% so với mức 48% của quý 3 năm 2021 (mức tỷ suất lợi nhuận ròng cao bất thường), nhưng không thấp hơn tỷ suất lợi nhuận ròng trong quá khứ (khoảng 30-38%). Theo ban lãnh đạo, lợi nhuận thấp hơn là do chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân viên cao hơn. Chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng trong quý 4 nhờ có giá dịch vụ cao hơn.

Về dài hạn, năm nay TNH chưa hoàn thành mục tiêu họ đã đề ra là khởi công ít nhất 2 bệnh viện mới, cũng như phát hành cổ phiếu mới để tài trợ cho các dự án này. Đối với các bệnh viện hiện tại: bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên gần đạt công suất tối đa, trong khi bệnh viện Yên Bình chỉ tăng trưởng với tốc độ khiêm tốn. Như vậy trong 2023, TNH sẽ phải ưu tiên tập trung cho dự án Bệnh viện Đa khoa Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, và có thể mất 12-18 tháng để hoàn thành dự án này. Đối với dự án Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Phụ Sản tỉnh Thái Nguyên, ban lãnh đạo đã đề xuất sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2024, nhưng hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định dự án có theo đúng tiến độ đề ra hay không.

Chúng tôi ước tính doanh thu đạt 447 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ) trong năm 2022 và 476 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ) trong năm 2023. LNST của năm 2022 và 2023 dự báo lần lượt đạt 145 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ) và 129 tỷ đồng (giảm 11% so với cùng kỳ). Tăng trưởng doanh thu được thúc đẩy nhờ khai thác tối đa công suất của các cơ sở hiện tại, trong khi LNST sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chi phí mở bệnh viện mới. Theo ban lãnh đạo, các bệnh viện sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024, nhưng chúng tôi quan ngại về tính khả thi của việc mở cả ba bệnh viện trong vòng một năm. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 1 năm mới cho TNH là 33.200 đồng/cổ phiếu dựa trên phương pháp DCF và P/E mục tiêu là 15 lần. Với tiềm năng giảm giá là 6%, chúng tôi hạ khuyến nghị đối với TNH xuống KÉM KHẢ QUAN.

Quan điểm ngắn hạn: Chúng tôi dự báo doanh thu quý 4/2022 đạt 105 tỷ (tăng 1% so với cùng kỳ) và LNST đạt 47 tỷ (tăng 45% so với cùng kỳ nhờ chính sách tăng giá), thận trọng hơn so với kế hoạch của ban lãnh đạo.

Yếu tố hỗ trợ tăng giá: nhận giấy phép xây dựng bệnh viện mới, kế hoạch phát hành cổ phiếu thành công.

Rủi ro giảm giá đối với khuyến nghị của chúng tôi: Lãi suất cao, tỷ suất lợi nhuận thấp hơn do kế hoạch mở rộng mạnh mẽ.