CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Lợi nhuận Q3/2023 tăng 10%, vượt nhẹ dự báo

       Nguồn: HSC

Lợi nhuận Q3/2023 tăng 10%, vượt nhẹ dự báo

 

MWG

 

  • Doanh thu thuần Q3/2023 tăng 43% đạt 186 tỷ đồng với 54 tỷ đồng doanh thu không thường xuyên từ chuyển nhượng lô đất tại Lạng Sơn cho công ty liên kết (TNH Lạng Sơn). Trong khi đó, doanh thu HĐKD cốt lõi từ dịch vụ bệnh viện tăng 1,2% đạt 132 tỷ đồng.
  • LNTT đạt 53 tỷ đồng, tăng 17%, nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện và lỗ tài chính giảm, trong khi việc chuyển nhượng lô đất tại Lạng Sơn không đem lại lợi nhuận. Trong khi đó, lợi nhuận thuần chỉ tăng 10% đạt 49 tỷ đồng do bệnh viện Yên Bình Thái Nguyên phải chịu thuế TNDN 5% kể từ năm 2023, thay vì 0% như các năm trước đó. 
  • HSC đang xem xét lại khuyến nghị và giá mục tiêu.
 
Sự kiện: Công bố KQKD Q3/2023
 
TNH công bố doanh thu thuần đạt 186 tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ) chủ yếu nhờ khoản doanh thu không thường xuyên 54 tỷ đồng. Vào đầu tháng 12/2022, TNH trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản tại bệnh viện đa khoa Lạng Sơn cũ đã ngừng hoạt động với giá 54 tỷ đồng. Sau đó, TNH cùng với nhà đầu tư khác đã thành lập TNH Lạng Sơn để phát triển một bệnh viện mới trên mảnh đất này. TNH sở hữu 48% cổ phần TNH Lạng Sơn. Trong Q3/2023, TNH chuyển nhượng mạnh đất này cho TNH Lạng Sơn với giá bằng giá trúng đấu giá là 54 tỷ đồng.
 
Nếu không bao gồm khoản doanh thu không thường xuyên 54 tỷ đồng, doanh thu thuần sẽ đạt 132 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ.
 
LNTT Q3/2023 đạt 53 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ) nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện (chỉ tính HĐKD cốt lõi) lên 49,8%, so với 47,2% trong Q3/2022 và lỗ tài chính giảm xuống 3,6 tỷ đồng, từ 8,8 tỷ đồng trong Q3/2022 nhờ nợ vay giảm mạnh. Nợ thuần tại thời điểm cuối tháng 9/2023 là 178 tỷ đồng, so với 279 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9/2022 do Công ty sử dụng khoản tiền thu được từ phát hành thêm cổ phiếu trong nửa đầu năm 2023 để thanh toán nợ vay. Việc chuyển nhượng lô đất tại Lạng Sơn không đem lại lợi nhuận do giá chuyển nhượng bằng giá vốn.
 
Kể từ năm 2023, bệnh viện Yên Bình Thái Nguyên phải chịu thuế suất thuế TNDN 5% thay vì 0% như những năm trước đó. Do đó, lợi nhuận thuần của TNH chỉ tăng 10% so với cùng kỳ nhưng vẫn cao hơn một chút so với dự báo của chúng tôi là 46 tỷ đồng.
 
Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần tăng 23% so với cùng kỳ đạt 416 tỷ đồng và lợi nhuận thuần tăng 13% so với cùng kỳ đạt 111 tỷ đồng.

    

 

HSC duy trì dự báo
 
Cho năm 2023, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 541 tỷ đồng (tăng trưởng 16,8%) và lợi nhuận thuần đạt 151 tỷ đồng (tăng trưởng 7%). Chúng tôi duy trì dự báo nhưng đang xem xét lại khuyến nghị và giá mục tiêu.