CTCP Chứng khoán SSI (SSI): Kế hoạch dựa trên giả định VN-Index chạm mốc 1.170 điểm

Nguồn: VCSC

Kế hoạch dựa trên giả định VN-Index chạm mốc 1.170 điểm

 

SSI

 

  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Chứng khoán SSI (SSI) tại TP. HCM vào ngày 25/4. Chương trình chính của đại hội là đánh giá KQKD năm 2022 và thông qua kế hoạch năm 2023 cũng như kế hoạch tăng vốn.
  • Phiên hỏi đáp tập trung vào (1) khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 của SSI, (2) chương trình miễn phí giao dịch, (3) tiến độ phát hành riêng lẻ và (4) danh mục trái phiếu.
  • ĐHCĐ đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 6.917 tỷ đồng (+6,2% YoY) so với dự báo cả năm của chúng tôi là 6.458 tỷ đồng (-0,9% YoY) và LNTT hợp nhất là 2.540 tỷ đồng (+20,4% YoY) so với dự báo cả năm của chúng tôi là 2.015 tỷ đồng (-4,5% YoY).
  • Cổ đông thông qua việc HĐQT điều chỉnh kế hoạch 2023 nếu điều kiện thị trường và thanh khoản không như kỳ vọng.
  • SSI đề xuất cổ tức tiền mặt năm 2022 là 1.000 đồng/cổ phiếu (tương ứng lợi suất cổ tức 4,7%).
  • SSI đề xuất (1) tiếp tục thực hiện phương án phát hành riêng lẻ khoảng 104 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 90% giá đóng cửa trung bình 10 phiên liên tiếp trước ngày được HĐQT chấp thuận (tương đương 6,5% cổ phần sau phát hành riêng lẻ) trong giai đoạn 2023-2024 hoặc thời gian khác do HĐQT quyết định và (2) phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu với 50% được chuyển nhượng sau năm thứ hai và phần còn lại sau năm thứ ba.
  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA cho SSI với giá mục tiêu là 23.600 đồng/cổ phiếu.

Kế hoạch năm 2023 dựa trên giả định VN-Index chạm mốc 1.170 điểm vào cuối năm. Ban lãnh đạo công bố kết quả sơ bộ quý 1/2023 hợp nhất với doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng (-27,5% YoY) và LNTT đạt 610 tỷ đồng (-30,9% YoY), lần lượt hoàn thành 23,2% và 30,3% dự báo cả năm của chúng tôi. Trước câu hỏi của cổ đông về chiến lược của SSI để đạt được mục tiêu lợi nhuận trong bối cảnh thanh khoản thị trường thấp và hoạt động cho vay ký quỹ kém sôi động hơn, ban lãnh đạo cho biết công ty đã có chiến lược thu hút khách hàng để họ không chỉ giao dịch tại SSI mà còn sử dụng các giải pháp tài chính khác do công ty cung cấp. Ban lãnh đạo kỳ vọng SSI có thể đạt được các mục tiêu bằng cách cung cấp giải pháp tiếp cận toàn diện cho khách hàng. Ngoài ra, ban lãnh đạo cho biết thêm kế hoạch lợi nhuận năm 2023 dựa trên giả định VN-Index đạt 1.170 vào cuối năm 2023. Dữ liệu 5 năm qua của chúng tôi trong cho thấy SSI đã vượt kế hoạch vào năm 2018, 2020 và 2021 nhưng thấp hơn kế hoạch ban đầu vào năm 2019 và 2022. SSI đã điều chỉnh kế hoạch vào năm 2019.

Phần lớn danh mục trái phiếu của SSI tính đến cuối năm 2022 là trái phiếu tổ chức tín dụng. Trả lời câu hỏi của cổ đông về những lo ngại về dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của SSI, ban lãnh đạo cho biết vào cuối năm 2022, tổng danh mục đầu tư trái phiếu của công ty là 15.200 tỷ đồng — trong đó, 85% là trái phiếu tổ chức tín dụng “Big Four”, phần còn lại chủ yếu là trái phiếu do các công ty sản = xuất phát hành. Trái phiếu do các nhà phát triển BĐS phát hành chỉ chiếm 0,2% tổng danh mục trái phiếu của SSI và ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng không có tổ chức phát hành nào của các trái phiếu SSI nắm giữ không có khả năng thanh toán được gốc và lãi. Lãi suất cho danh mục trái phiếu của SSI dao động từ 8% đến 14%.

SSI không cạnh tranh bằng việc giảm phí mà bằng việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao và kênh đầu tư tài chính an toàn cho nhà đầu tư. Trước câu hỏi của cổ đông về lợi thế cạnh tranh của SSI trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong ngành khi một số doanh nghiệp đang cung cấp chương trình miễn phí giao dịch cho khách hàng, chủ tịch cho biết SSI tập trung vào chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng thay vì giảm phí giao dịch. Ban lãnh đạo cũng cho biết thêm hiện SSI đang tập trung phát triển đội ngũ chuyên viên môi giới chất lượng cao và cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng cho khách hàng.

SSI sẽ không thực hiện phương án phát hành riêng lẻ với giá cổ phiếu hiện tại. Về thời gian thực hiện kế hoạch phát hành riêng lẻ, ban lãnh đạo cho biết SSI sẽ không thực hiện kế hoạch phát hành riêng lẻ ở mức giá cổ phiếu hiện tại. Thay vào đó, công ty sẽ xem xét và thực hiện kế hoạch phát hành khi giá cổ phiếu thuận lợi.