CTCP Cơ Điện Lạnh (REE): Doanh thu bất động sản, lợi nhuận M&E phục hồi bù đắp cho lợi nhuận thấp hơn từ mảng điện trong năm 2024

                                                                          Nguồn: VCSC

Doanh thu bất động sản, lợi nhuận M&E phục hồi bù đắp cho lợi nhuận thấp hơn từ mảng điện trong năm 2024

 

 

  • Chúng tôi giảm 13% giá mục tiêu cho CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) và hạ khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN.
  • Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi đến từ dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024- 2028 của chúng tôi thấp hơn 13%. Điều này chủ yếu do chúng tôi giảm 21%/10% dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2024-2028F của chúng tôi đối với mảng điện/mảng cho thuê văn phòng của REE.
  • Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng 5% YoY đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ (1) lợi nhuận từ mảng bất động sản tăng mạnh, (2) lợi nhuận ròng từ mảng M&E đạt 141 tỷ đồng so với khoản lỗ ròng 9 tỷ đồng vào năm 2023 và (3) lợi nhuận từ mảng cho thuê văn phòng tăng 11% YoY nhờ tòa nhà E-town 6 đi vào hoạt động thương mại. Những yếu tố này bị ảnh hưởng bởi việc LNST sau lợi ích CĐTS từ mảng điện giảm 20% YoY, chủ yếu do lợi nhuận từ các nhà máy thủy điện thấp hơn.
  • Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS đạt 16% trong giai đoạn 2023-2026 nhờ công suất tăng trưởng 50% trong 5 năm tới (có thêm 350 MW năng lượng gió và 80 MW năng lượng mặt trời áp mái) và tòa nhà E-town 6 đi vào hoạt động vào quý 2/2024.
  • Chúng tôi nhận thấy định giá của REE hấp dẫn ở mức P/E dự phóng năm 2024 là 10,0 lần và PEG 3 năm tương ứng là 0,6.
  • Rủi ro: Bổ sung dự phòng nợ xấu cho mảng M&E trong năm 2024.

Yếu tố hỗ trợ: Công bố các thương vụ M&A, lợi nhuận từ thủy điện cao hơn kỳ vọng. Dự báo lợi nhuận từ mảng điện năm 2024 giảm do tỷ lệ sản lượng thủy điện hợp đồng cao. Chúng tôi giảm dự báo lợi nhuận từ mảng điện là do hướng dẫn của Bộ Công Thương (theo các doanh nghiệp trong ngành) về tỷ lệ sản lượng hợp đồng cho thủy điện năm 2024 là 98% so với 90% trong những năm trước và do chúng tôi giảm công suất điện mặt trời lắp mái bổ sung của REE từ 350 MWp giai đoạn 2024-2028 trong dự báo trước đây xuống 100 MWp. Mặc dù chúng tôi giữ nguyên giả định về việc REE sẽ bổ sung thêm 50 MW công suất điện gió vào năm 2024 (và 100 MW mỗi năm vào giai đoạn 2025-2027), chúng tôi trì hoãn việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ công suất mới này từ quý 1 sang quý 4. Chúng tôi dự báo lợi nhuận từ mảng thủy điện năm 2024 của REE sẽ giảm 38% YoY xuống còn 637 tỷ đồng. Điều này ảnh hưởng nhiều hơn so với mức tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ trong lợi nhuận từ mảng nhiệt điện (xem thêm Báo cáo Cập nhật PPC của chúng tôi, ngày 18/12/2023) và mức tăng 27% YoY trong lợi nhuận từ mảng điện gió do chúng tôi kỳ vọng LNST tăng so với cùng kỳ từ các nhà máy hiện tại và sự đóng góp của công suất bổ sung 50 MW vào quý 4/2024.

Tòa nhà E-town 6 dự kiến đi vào hoạt động vào cuối quý 1/đầu quý 2/2024. Chúng tôi giảm giả định về tỷ lệ lấp đầy năm đầu tiên (2024) của E-town 6 xuống 60% từ mức 99% trong dự báo trước đó. Chúng tôi cũng lùi thời gian ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của tòa nhà này thêm một quý, từ quý 1/2024 sang quý 2/2024. Chúng tôi dự báo tòa nhà này sẽ lần lượt đóng góp 5%/20% vào LNST cho thuê văn phòng của REE trong năm 2024 và giai đoạn 2025-2028.

Dự án bất động sản ‘The Light Square’ – Giai đoạn 1 (45 căn thấp tầng, tỉnh Thái Bình) mở bán vào đầu năm 2024. Công tác xây dựng giai đoạn này đạt 82% vào cuối năm 2023. Chúng tôi kỳ vọng REE sẽ bàn giao toàn bộ 45 căn và ghi nhận lợi nhuận 200 tỷ đồng từ dự án này vào năm 2024.