CTCP Cơ điện lạnh (REE): Q2/2022 - Lợi nhuận thuần tăng 56%; sát với dự báo

Nguồn: HSC

Q2/2022: Lợi nhuận thuần tăng 56%; sát với dự báo

 

REE

 

Tóm tắt

  • KQKD Q2/2022 của REE nhìn chung sát với dự báo của chúng tôi với doanh thu thuần và lợi nhuận thuần đạt lần lượt 2.023 tỷ đồng (tăng 24%) và 597 tỷ đồng (tăng 56%).
  • KQKD mảng thủy điện vẫn tích cực trong quý trong khi mảng M&E/Reetech/Reepro bắt đầu cho thấy sự hồi phục. Lợi nhuận thuần 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1.290 tỷ đồng (tăng 61%), đạt 56% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi.
  • HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng, giá mục tiêu và dự báo. REE hiện đang giao dịch chiết khấu 22% so với RNAV, thấp hơn so với mức chiết khấu bình quân trong quá khứ là 26%.

Sự kiện: Công bố KQKD hợp nhất Q2/2022

REE công bố KQKD Q2/2022 với lợi nhuận thuần tăng 56% so với cùng kỳ đạt 597 tỷ đồng và doanh thu thuần đạt 2.023 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ), nhìn chung sát với dự báo của chúng tôi. Lợi nhuận thuần 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1.290 tỷ đồng (tăng 61% so với cùng kỳ), đạt 56% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi.

KQKD nhìn chung sát với dự báo của chúng tôi

Doanh thu Q2/2022 của REE tăng 24% so với cùng kỳ đạt 2.023 tỷ đồng, sát với dự báo của chúng tôi. Cụ thể như sau:

Doanh thu mảng M&E/Reetech/Reepro (M&E: Cơ điện; Reetech: Sản xuất & kinh doanh điều hòa nhiệt độ; Reepro: Lắp đặt điện mặt trời áp mái) đạt 545 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ và 56% so với quý trước). KQKD mảng này bắt đầu cho thấy sự phục hồi sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại sau giai đoạn phong tỏa. Cả 2 mảng M&E và Reetech/Reepro đều tăng trưởng khả quan so với quý trước với doanh thu đạt lần lượt 374 tỷ đồng (tăng 80% so với quý trước) và 171 tỷ đồng (tăng 21% so với quý trước).

Doanh thu mảng cho thuê văn phòng tăng ổn định 5% so với cùng kỳ đạt 260 tỷ đồng trong quý, cũng sát với dự báo của chúng tôi. Tỷ lệ lấp đầy chung của mảng này vẫn ở mức cao, trên 98%.

KQKD mảng điện vẫn tích cực như kỳ vọng, với doanh thu tăng 32% so với cùng kỳ đạt 1.174 tỷ đồng, nhờ đóng góp trong cả quý của các dự án điện mới bao gồm nhà máy thủy điện Thượng Kontum, Phú Lạc 2, Lợi Hải 2, và nhà máy điện gió Trà Vinh 3, cùng với tác động tích cực của hiệu ứng La Nina và giá bán điện trên thị trường cạnh tranh cao trong quý (bình quân tăng 29% so với cùng kỳ).

Lợi nhuận gộp cũng sát với dự báo của chúng tôi là 896 tỷ đồng (tăng 35% so với cùng kỳ), tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp là 44,3%, so với 40,6% trong Q2/2021.

Lợi nhuận từ các công ty liên kết (chủ yếu là các công ty nhiệt điện, thủy điện và cấp nước) đạt 229 tỷ đồng - tăng mạnh 70% so với cùng kỳ, nhờ KQKD tích cực từ các công ty liên kết trong lĩnh vực thủy điện và mức nền thấp trong Q2/2021.

Chi phí bán hàng & quản lý và lỗ tài chính thuần lần lượt là 106 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ) và 182 tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ), nhìn chung sát với dự báo của chúng tôi.

Do đó, lợi nhuận thuần đạt 597 tỷ đồng (tăng 56% so với cùng kỳ). Lợi nhuận thuần 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1.290 tỷ đồng (tăng 61% so với cùng kỳ), đạt 56% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi.

Trong khi đó, cùng với KQKD khả quan, tình hình tài chính của REE cũng cải thiện trong 6 tháng đầu năm 2022 với tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH giảm xuống 0,48 lần vào cuối nửa đầu năm 2022 so với 0,56 lần vào cuối năm 2021.

HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng, giá mục tiêu và dự báo

HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng, giá mục tiêu là 84.700đ và dự báo. REE hiện đang giao dịch chiết khấu 22% so với RNAV, thấp hơn so với mức chiết khấu bình quân trong 3 năm qua là 26%.

Zalo Finashark