CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): ĐHCĐ - Thông qua kế hoạch thận trọng

Nguồn: HSC

ĐHCĐ - Thông qua kế hoạch thận trọng 

 

NLG

 

Tóm tắt

  • NLG tổ chức ĐHCĐ vào ngày 22/4/2023, tất cả các tờ trình đã được thông qua. Theo đó, kế hoạch lợi nhuận thuần năm 2023 đạt 586 tỷ đồng (tăng trưởng 5%) và doanh thu thuần là 4,8 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 11%); kế hoạch lợi nhuận thuần thấp hơn 18% so với dự báo của chúng tôi.
  • Kế hoạch doanh số bán nhà trong năm 2023 đạt 9,4 nghìn tỷ đồng, giảm 8% nhưng cao hơn 50% so với dự báo của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng kế hoạch này là tham vọng do thị trường BĐS vẫn gặp nhiều thách thức và niềm tin của người mua nhà vẫn chưa hồi phục.
  • HSC đang xem xét lại khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 36.900đ sau khi giá cổ phiểu tăng mạnh gần đây. Theo dự báo hiện tại, NLG đang giao dịch với mức chiết khấu 42,1% so với RNAV, lớn hơn so với mức bình quân trong 3 năm qua là 30%.

Sự kiện: ĐHCĐ thông qua kế hoạch năm 2023

NLG tổ chức ĐHCĐ tại TP.HCM vào ngày 22/4/2023. Cổ đông tham dự đầy đủ và đã thông qua tất cả các tờ trình. Những thông tin chính như sau:

Kế hoạch thận trọng với lợi nhuận thuần tăng trưởng 5% trong năm 2023

Cổ đông đã thông qua kế hoạch lợi nhuận thuần năm 2023 đạt 586 tỷ đồng, tăng trưởng 5% và thấp hơn 18% so với dự báo của chúng tôi, trong khi kế hoạch doanh thu đạt 4,8 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 11%). Kế hoạch lợi nhuận thuần trong năm 2023 của Công ty được thúc đẩy nhờ: (1) bàn giao sản phẩm tại các dự án Southgate, Izumi và Mizuki; (2) khoản lợi nhuận 178 tỷ đồng từ thương vụ thoái 25% cổ phần tại dự án Paragon; và (3) thu nhập từ hoạt động bán diện tích thương mại tại một số dự án.

Chúng tôi cho rằng chênh lệch giữa kế hoạch lợi nhuận thuần của Công ty và dự báo của chúng tôi chủ yếu do giả định tỷ suất lợi nhuận thuần tại dự án Mizuki thấp hơn. Trong BCTC Q1/2023, chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận thuần tại dự án Mizuki chỉ là 12%, thấp hơn đáng kể so với dự báo của chúng tôi là 20%.

Kế hoạch doanh số bán nhà giảm 8% trong năm 2023

BLĐ cũng đặt kế hoạch doanh số bán nhà trong năm 2023 là 9,4 nghìn tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ nhưng vẫn cao hơn 50% so với dự báo của chúng tôi.

Mặc dù doanh số bán nhà đã cải thiện kể từ đầu tháng 4/2023 – doanh số bán nhà trong 15 ngày tháng 4/2023 đạt 196 tỷ đồng, gần tương đương cả Q1/2023 – chúng tôi cho rằng kế hoạch doanh số bán nhà khá tham vọng trong bối cảnh thị trường BĐS nhà ở vẫn gặp khó khăn và niềm tin của người mua nhà vẫn chưa hồi phục. Lưu ý, từ đầu năm đến ngày 15/4/2023, tổng doanh số bán nhà chỉ là 434 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành lần lượt 4,6% và 7,0% kế hoạch của NLG và dự báo của chúng tôi.

Cổ tức và những thông tin khác

Ngoài ra, cổ đông cũng thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5% từ lợi nhuận năm 2022 và 2023, tương đương 500đ/cp, tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức là 34,5% và lợi suất cổ tức là 1,6%.

Lưu ý, NLG không trình cổ đông phương án mua lại cổ phần (đã được HĐQT thông qua vào tháng 11/2022) tại ĐHCĐ lần này. Theo BLĐ, thị giá hiện tại là 31.500đ/cp – mặc dù theo chúng tôi vẫn đang bị định giá thấp – đã phản ánh tốt hơn giá trị của Công ty so với mức giá tại thời điểm đề xuất (18.000đ/cp). Thời gian tới, nếu giá cổ phiếu giảm xuống mức tháng 11/2022, Công ty có thể sẽ đề xuất lại và xin ý kiến cổ đông tại ĐHCĐ bất thường. Chúng tối cho rằng điều này là hợp lý.

HSC đang xem xét lại khuyến nghị và giá mục tiêu

HSC đang xem xét lại khuyến nghị Mua vào và giá mục tiêu là 36.900đ (tiềm năng tăng giá là 17%) sau khi giá cổ phiếu tăng mạnh gần đây. NLG đang giao dịch với mức chiết khấu 42,1% so với RNAV, so với mức bình quân trong 3 năm qua là 30%.