CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Tiến độ pre-sales đã cải thiện

            Nguồn: MIRAE

Tiến độ pre-sales đã cải thiện

 

 

Kết quả kinh doanh 9M23 & Pre-sales

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) báo cáo doanh thu 9T23 đạt 1.545 tỷ đồng (-43,0% YoY) và LNST của công ty mẹ VN193 tỷ (+62,7% YoY). Phần lớn doanh thu đến từ việc bàn giao Waterpoint với giá trị 1.051 tỷ đồng (100 căn), phần còn lại đến từ Akari với 55 tỷ đồng (20 căn) và doanh thu khác là 238 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu giảm mạnh nhưng LNST tăng trưởng tốt so với cùng kỳ nhờ các lý do sau:

  • Thu nhập từ liên doanh tiếp tục đóng góp lớn vào LNTT với giá trị 201 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 56,3% LNTT.
  • SG&A giảm từ 769 tỷ đồng xuống 626 tỷ đồng (-18,6% YoY) nhờ công ty vận hành và quản lý tốt chi phí.

Mặt khác, hoạt động presales tiếp tục gây thất vọng khi chỉđạtmức 1.769 tỷđồngtrong 9T23 (-82,2%, YoY). Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy tốc độ presales đang cải thiện và có xu hướng tăng lên: trong quý 3 năm 2023, doanh số bán trước đạt 902 tỷ đồng, cao hơn presales của 6T23 867 tỷ đồng. Điều này cho thấy các khó khăn giai đoạn vừa qua đã dần được tháo gỡ.

Tính đến thời điểm hiện tại, các chỉ tiêu doanh thu, LNST của công ty mẹ & presales khó có thể đạt kế hoạch năm 2023 do vẫn còn cách xa mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, công ty đang đặt mục tiêu báo cáo doanh thu khoảng 3.000 tỷ đồng chỉ trong Q4, một mục tiêu khá táo bạo và tính khả thi ở mức vừa phải, theo quan điểm của chúng tôi.

2023: Dự phóng & Định giá

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Nắm giữ và giá mục tiêu là 40.389 đồng cho NLG, dựa trên sự kết hợp của các phương pháp định giá, bao gồm RNAV, giao dịch trước đó và giá trị sổ sách, như đã đề cập trong báo cáo trước. Mặc dù kế hoạch năm tài chính còn khó để đạt được, chúng tôi nhận thấy tốc độpresalesđã bắt đầu tăng lên, dùchỉởmức khiêm tốn. Quan trọng hơn, các Luật, chính sách mới điều chỉnh trực tiếp ngành bất động sản đang chờ Quốc hội thông qua. Khi các Luật và chính sách này được thông qua sẽ có những tác động trực tiếp và sâu rộng đến ngành. Khi những khó khăn hiện tại qua đi, chúng tôi kỳ vọng những thuận lợi và cơ hội đang chờ đợi phía trước.

 

Kết quả kinh doanh 9M23 & Pre-sales