CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG): Tiêu dùng yếu thách thức lợi nhuận trong năm 2023

Nguồn: VCSC

Tiêu dùng yếu thách thức lợi nhuận trong năm 2023

 

MWG

 

  • Chúng tôi giảm giá mục tiêu cho MWG thêm 26% nhưng giữ nguyên khuyến nghị MUA. Mặc dù chúng tôi cho rằng năm 2023 sẽ là một năm đầy thách thức đối với 2 nhà bán lẻ ICT mà chúng tôi theo dõi, dự phóng P/E năm 2024/25 hiện tại của MWG là 11,5x/8,4x là hấp dẫn so với dự báo CAGR EPS giai đoạn 2022-25 của chúng tôi là 18%.
  • Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ mức giảm 29% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-25 của chúng tôi, điều này được bù đắp một phần bởi việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2024. Đầu tiên, chúng tôi giảm dự báo LNST giai đoạn 2023-25 của Thế Giới Di Động (TGDĐ — bao gồm TopZone) và Điện Máy Xanh (ĐMX) do doanh thu thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng trong 2T 2023. Thứ hai, chúng tôi tăng dự báo lỗ ròng của chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) trong giai đoạn 2023-24 do (1) doanh thu/cửa hàng thấp hơn dự kiến trong 2T 2023 và (2) lỗ ròng sau kiểm toán năm 2022 cao hơn 8% so với trước kiểm toán.
  • Yếu tố hỗ trợ: Chi tiêu của người tiêu dùng mạnh hơn dự kiến; phát hành riêng lẻ tại BHX có thể mở trị giá trị vốn chủ sở hữu của chuỗi bách hóa này.
  • Rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi: Chi tiêu của người tiêu dùng yếu hơn dự kiến; cải thiện lợi nhuận chậm hơn dự kiến tại BHX.

TGDĐ và ĐMX dự kiến ghi nhận tăng trưởng doanh thu đạt -14%/17% trong năm 2023/2024. Chúng tôi đã giảm dự báo doanh số của TGDĐ và ĐMX trong giai đoạn 2023-24 thêm 15%. Chúng tôi dự báo TGDĐ sẽ ghi nhận tăng trưởng doanh số đạt -10%/19% trong năm 2023/24, trong đó chúng tôi dự báo SSSG của TGDĐ (không bao gồm TopZone) đạt -17%/16% trong khi TopZone sẽ đóng góp 4,1 nghìn tỷ đồng/5,6 nghìn tỷ đồng doanh số vào năm 2023/24. Chúng tôi dự báo tăng trưởng doanh số của ĐMX đạt -16%/16% trong 2023/24. Chúng tôi duy trì kỳ vọng MWG sẽ thực hiện các đợt giảm giá mạnh để kích thích doanh số trong năm 2023, điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng lợi nhuận của TGDĐ và ĐMX. Chúng tôi dự báo tăng trưởng LNST của TGDĐ và ĐMX đạt -35%/14% YoY trong 2023/24.

Chúng tôi tin rằng việc doanh thu/cửa hàng và khả năng sinh lời của BHX cải thiện sẽ là động lực tăng trưởng chính của MWG trong 3 năm tới. Chúng tôi dự báo doanh thu trung bình hàng tháng/cửa hàng của BHX sẽ tăng 11%/6%/6% YoY đạt 1,3 tỷ đồng/1,4 tỷ đồng/1,5 tỷ đồng trong năm 2023/24/2F, thấp hơn trung bình 3% so với dự báo trước đây của chúng tôi. Sau giai đoạn tái cấu trúc, doanh thu trung bình/cửa hàng của BHX đạt 1,36 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2022 và 1,2 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 2023. Chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của BHX sẽ tăng 50 điểm cơ bản trong năm 2023 và 100 điểm cơ bản mỗi năm trong năm 2024/25 do (1) tỷ lệ thất thoát thấp hơn và (2) việc mở rộng cửa hàng sẽ tiếp tục sau năm 2023. Chúng tôi kỳ vọng việc không có khoảng 580 tỷ đồng chi phí tái cơ cấu bất thường cùng với việc cải thiện biên lợi nhuận gộp và các biện pháp cắt giảm chi phí sẽ giúp BHX giảm lỗ ròng còn 1,3 nghìn tỷ đồng/497 tỷ đồng trong năm 2023/2024 trước khi ghi nhận lợi nhuận ròng dương cả năm trong năm 2025.

Dòng tiền mạnh sẽ củng cố vị thế thị trường. Tỷ lệ dòng tiền tự do/doanh thu của MWG đạt 4% vào cuối năm 2022 và chúng tôi dự báo tỷ lệ này sẽ đạt 7% vào năm 2023, trong khi chúng tôi cho rằng các công ty nhỏ hơn đang chịu thách thức bởi FCF âm và gánh nặng nợ vay. Chúng tôi kỳ vọng điều này không chỉ bảo vệ thị phần của MWG trong ngắn hạn mà còn giúp công ty tạo đà phục hồi khi tiêu dùng phục hồi.