CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS): KQKD Q1/2023 – Trong chu kỳ đi xuống

Nguồn: SSI

KQKD Q1/2023 – Trong chu kỳ đi xuống

 

SCS

 

Doanh thu của công ty giảm 33% svck đạt 162 tỷ đồng, tương ứng với sản lượng giảm 34% svck, do mức nền rất cao trong Q1/2022, cùng với nhu cầu suy yếu ở thời điểm hiện tại. Tổng khối lượng đạt 43 nghìn tấn, bao gồm 30 nghìn tấn hàng quốc tế (-45% svck) và 13 nghìn tấn hàng nội địa (+18% svck). Nếu so với các năm bình thường như 2019, thì sản lượng quốc tế thấp hơn khoảng 25%.

Sản lượng hàng hóa nội địa tăng 18% svck trong Q1/2023 chủ yếu chủ yếu do mức nền cao trong Q1/2022 (Việt Nam chỉ mở cửa trở lại hoàn toàn kể từ ngày 15/3/2023), đồng thời việc Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại cũng đóng vai trò làm tăng nguồn cung hàng hóa vào Việt Nam trong thời điểm này.

Tuy nhiên, sản lượng hàng hóa quốc tế giảm 45% svck, giảm mạnh hơn ước tính của chúng tôi, do tổng giá trị thương mại của Việt Nam chỉ giảm 14% svck, do mức nền cao trong Q1/2022 và SCS vẫn được hưởng lợi từ tình hình tắc nghẽn cảng biển và tàu biển. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy nhu cầu đối với hàng hóa không thiết yếu (giá trị cao) giảm rất mạnh, có thể đến từ thu nhập khả dụng giảm (do lạm phát), triển vọng nền kinh tế yếu và tình hình địa chính trị phức tạp. Điều này đã kéo thương mại bằng đường hàng không xuống thấp hơn mức suy giảm giá trị thương mại tổng thể (bao gồm cả các phương tiện vận tải khác như đường biển hoặc xe tải, đây là những phương tiện vận chuyển có chi phí thấp hơn và do đó ít nhạy cảm hơn với thay đổi thu nhập).

Một lý do khác là việc nhập khẩu vật tư y tế liên quan đến COVID-19 giảm, nhưng nhìn chung phân khúc đóng góp khá nhỏ (2-3% tổng lượng hàng hóa).

Do giá bình quân hàng hóa nội địa thấp hơn nhiều so với giá bình quân hàng hóa quốc tế nên tỷ suất lợi nhuận gộp cũng giảm từ mức rất cao từ 83% trong Q1/2022 xuống 75% trong Q1/2023, vẫn ở mức rất cao do hoạt động hiệu quả cũng như tính chất tỷ suất lợi nhuận cao của ngành kinh doanh vận tải hàng không. Lợi nhuận gộp đạt 122 tỷ đồng (-40% svck).

Về chi phí, chúng tôi nhận thấy công ty vẫn quản lý tốt các chi phí, với chi phí bán hàng & quản lý chung không đổi ở mức 13 tỷ đồng, trong khi doanh thu hoạt động tài chính cao hơn ở mức 19 tỷ đồng (so với 12 tỷ đồng trong năm 2022), chủ yếu là do lãi tiền gửi cao hơn. Công ty không có nợ vay nên không có chi phí tài chính.

Nhìn chung, LNTT Q1/2023 giảm 35% svck và đạt 129 tỷ đồng, mang lại tỷ suất lợi nhuận trước thuế là 79%, nhưng thấp hơn mức 82% trong Q1/2022. LNST Q1/2023 đạt 113 tỷ đồng (-40% svck).