CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS): Lợi nhuận Q1/2023 giảm 40% do sản lượng thấp

Nguồn: HSC

Lợi nhuận Q1/2023 giảm 40% do sản lượng thấp

 

SCS

 

Tóm tắt

  • KQKD Q1/2023 giảm mạnh với lợi nhuận thuần và doanh thu thuần giảm lần lượt 40% và 34%. Lợi nhuận thuần là 113 tỷ đồng, thấp hơn 13% so với dự báo của chúng tôi là 130 tỷ đồng (giảm 30%).
  • Sản lượng hàng hóa Q1/2023 chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do nhu cầu toàn cầu yếu, đạt 43.521 tấn (giảm 35%), tương đương sản lượng Q2/2020 trong giai đoạn đại dịch bùng phát lần đầu.
  • Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sẽ hồi phục trong những quý tới. Chúng tôi duy trì dự báo, khuyến nghị Tăng tỷ trọng và giá mục tiêu là 79.200đ. Chúng tôi khuyến nghị NĐT tích lũy cổ phiếu khi giá cổ phiếu sụt giảm.

Sự kiện: Công bố BCTC Q1/2023

SCS công bố KQKD Q1/2023 kém tích cực với lợi nhuận thuần là 113 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ và doanh thu thuần là 162 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ, cả 2 chỉ đạt 19% dự báo cả năm 2023 của chúng tôi. Lợi nhuận Q1/2023 thấp hơn 13% so với dự báo của chúng tôi do sản lượng thấp hơn kỳ vọng.

Sản lượng hàng hóa chịu ảnh hưởng do nhu cầu thấp

Tổng sản lượng hàng hóa trong Q1/2023 giảm 35% so với cùng kỳ xuống 43.521 tấn, do sản lượng hàng hóa quốc tế giảm đáng kể, trong khi sản lượng hàng hóa nội địa cải thiện. Những thông tin chính như sau:

  • Sản lượng hàng hóa quốc tế giảm 45% so với cùng kỳ xuống 30.683 tấn chủ yếu do một số nguyên nhân như sau: (1) mức nền cao cùng kỳ năm ngoái do sản lượng hàng hóa Q1/2022 tăng mạnh sau khi dỡ các biện pháp phong tỏa, (2) hoạt động thương mại ảm đạm tại Việt Nam trước nguy cơ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và (3) một phần hàng quốc tế chuyển sang vận chuyển nội địa sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại.
  • Sản lượng hàng hóa trong nước tăng 18% so với cùng kỳ đạt 12.838 tấn. Trong năm 2022, do Trung Quốc đóng cửa biên giới, nhiều lô hàng phía Nam phải xuất khẩu thẳng sang Trung Quốc thay vì vận chuyển ra phía Bắc rồi xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường bộ. Sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại vào Q1/2023, nhiều chuyến bay vận chuyển hàng hóa quốc tế đã chuyển sang các chuyến bay nội địa. Theo đó, sản lượng hàng hóa quốc tế của SCS sụt giảm, trong khi sản lượng hàng hóa nội địa cải thiện.

Tỷ suất lợi nhuận thu hẹp do sản lượng hàng hóa thấp

Do tổng sản lượng hàng hóa giảm 35% so với cùng kỳ, doanh thu thuần Q1/2023 giảm 34% so với cùng kỳ xuống 162 tỷ đồng. Phí xếp dỡ bình quân gần như đi ngang trong giai đoạn này.

Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 76% so với 84% cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do doanh thu giảm. Do đó, lợi nhuận gộp giảm 40% so với cùng kỳ xuống 123 tỷ đồng.

Các khoản mục khác

  • Lãi tài chính thuần hỗ trợ lợi nhuận. Nhờ thu nhập tài chính tăng và chi phí được cắt giảm mạnh, lợi nhuận thuần Q4/2022 đi ngang so với cùng kỳ ở mức 157 tỷ đồng mặc dù doanh thu sụt giảm. Ngoài ra, lợi nhuận thuần cả năm 2022 vẫn tăng trưởng 15% đạt 646 tỷ đồng, trong khi doanh thu thuần gần như đi ngang ở mức 851 tỷ đồng (tăng trưởng 1,4%).
  • Thuế suất thuế TNDN tăng. Mức thuế suất trong Q1/2023 tăng lên 12% so với mức 7% trong năm 2022, chủ yếu do chính sách ưu đãi thuế trước đó đối với SCS đã hết hạn. Theo đó, thuế TNDN đối với hoạt động xếp dỡ hàng hóa mới tăng lên 10% từ mức 5% trong năm 2022. Mức thuế suất 10% này sẽ được áp dụng cho đến năm 2024, trước khi tăng lên 20% trong năm 2025.

Triển vọng sản lượng hàng hóa

Mặc dù sản lượng hàng hóa Q1/2023 giảm mạnh so với cùng kỳ, nhưng sản lượng qua các tháng đều có sự phục hồi. Sản lượng hàng hóa tháng 2 và tháng 3/2023 tăng lần lượt 13% và 16% so với tháng trước. Chúng tôi kỳ vọng sản lượng sẽ tiếp tục hồi phục trong thời gian tới.

Đối với triển vọng Q2/2023, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng và kỳ vọng sản lượng hàng hóa sẽ phục hồi so với quý trước nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ. Ngược lại, chúng tôi dự báo sản lượng hàng hóa sẽ cải thiện mạnh so với cùng kỳ trong nửa cuối năm 2023 do mức nền thấp cùng kỳ năm ngoái và đóng góp từ khách hàng mới. SCS sẽ hoàn thành dự án mở rộng trong tháng 6 hoặc tháng 7/2023, giải quyết tình trạng hạn chế công suất và giúp Công ty có thêm thu hút thêm khách hàng mới để thúc đẩy sản lượng hàng hóa trong nửa cuối năm 2023.

HSC duy trì khuyến nghị, dự báo và giá mục tiêu

HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng và giá mục tiêu là 79.200đ (tiềm năng tăng giá là 19,5%). Chúng tôi duy trì dự báo với lợi nhuận thuần năm 2023 giảm 6% so với cùng kỳ xuống 607 tỷ đồng, sau đó sẽ tăng trưởng 18% đạt 717 tỷ đồng trong năm 2024. SCS đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 11,5 lần, so với mức bình quân trong quá khứ là 14,5 lần.

SCS có thể sẽ tổ chức ĐHCĐ vào tháng 6/2023 và BLĐ lên kế hoạch trình mức cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là 5.500đ/cp, cao hơn so với dự báo của chúng tôi là 4.500đ/cp. Với kế hoạch này, lợi suất cổ tức sẽ là 8,3%. Lưu ý, SCS đã chi trả cổ tức đợt đầu là 2.500đ/cp trong năm 2022, 3.000đ/cp còn lại nhiều khả năng sẽ được chi trả sau ĐHCĐ.

Do triển vọng lợi nhuận kém tích cực, giá cổ phiếu SCS đã giảm 10% trong 3 tháng qua và kém hơn 6% so với chỉ số VN Index. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của SCS vẫn khả quan và công ty có mức lợi suất cổ tức cao, năng lực quản trị doanh nghiệp tốt và dòng tiền mạnh, không có vay nợ. Do đó, chúng tôi cho rằng việc giá cổ phiếu giảm do KQKD ngắn hạn kém tích cực lại đem đến cơ hội để tích lũy cổ phiếu ở vùng giá tốt.