CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS): Nhu cầu toàn cầu yếu ảnh hưởng tới lợi nhuận

Nguồn: HSC

Nhu cầu toàn cầu yếu ảnh hưởng tới lợi nhuận

 

SCS

 

Tóm tắt

  • HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với SCS nhưng hạ 6% giá mục tiêu xuống 79.200đ sau khi điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu yếu.
  • Chúng tôi hạ lần lượt 10% và 9% dự báo lợi nhuận thuần năm 2023-2024, tương đương dự báo lợi nhuận giảm 6% trong năm 2023 và tăng trưởng 18% trong năm 2024. Chúng tôi cũng đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2025, theo đó, tốc độ CAGR EPS trong 3 năm tới là 6%.
  • Chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần Q1/2023 sẽ giảm 30% do mức nền cao cùng kỳ năm ngoái, từ đó có thể ảnh hưởng xấu tới tâm lý nhà đầu tư và giá cổ phiếu. Tuy nhiên đây lại có thể tạo cơ hội để tích lũy SCS sau khi kết quả kinh doanh được công bố.

Sự kiện: Phân tích sâu KQKD năm 2022

Lợi nhuận thuần Q4/2022 của SCS gần như đi ngang ở mức 157 tỷ đồng (giảm 1% so với cùng kỳ) mặc dù doanh thu thuần giảm mạnh xuống 196 tỷ đồng (giảm 26% so với cùng kỳ). Sản lượng giảm mạnh từ mức nền cao trong Q4/2021 khiến doanh thu giảm, trong khi việc quản lý chi phí hiệu quả hơn và những thay đổi trong phương pháp kế toán đã hỗ trợ lợi nhuận. Theo đó, lợi nhuận thuần cả năm 2022 tăng trưởng 15% đạt 646 tỷ đồng mặc dù doanh thu thuần đi ngang ở mức 851 tỷ đồng (tăng trưởng 1,4%). Lợi nhuận thuần cả năm 2022 vượt 2% so với dự báo của chúng tôi nhờ chi phí được cắt giảm, trong khi doanh thu thuần thấp hơn 2% so với dự báo của chúng tôi do sản lượng thấp hơn kỳ vọng. Sản lượng xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm, bao gồm Bắc Mỹ và EU, trong Q4/2022 thấp hơn so với dự báo.

Tác động: Hạ dự báo năm 2023-2024

HSC hạ bình quân 9% dự báo lợi nhuận thuần trong năm 2023 và 2024 sau khi hạ dự báo sản lượng hàng hóa. Chúng tôi hiện dự báo lợi nhuận thuần sẽ giảm 6% so với cùng kỳ xuống 607 tỷ đồng trong năm 2023. Sau khi điều chỉnh giảm dự báo, lợi nhuận thuần trong năm 2024 vẫn sẽ tăng trưởng 18% đạt 717 tỷ đồng nhờ sản lượng hàng hóa phục hồi do chúng tôi kỳ vọng SCS sẽ nhận thêm khách hàng mới từ nửa cuối năm 2023 sau khi hoàn thành mở rộng giai đoạn 2. Chúng tôi cũng đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2025 với lợi nhuận thuần được dự báo sẽ tăng trưởng một con số ở mức 8% đạt 773 tỷ đồng, chủ yếu do các ưu đãi thuế TNDN kết thúc (thuế suất thuế TNDN năm 2025 sẽ tăng lên 20% từ mức 10% trong năm 2023-2024). Lưu ý, chúng tôi dự báo LNTT trong năm 2025 sẽ vẫn tăng trưởng mạnh 19,8% đạt 966 tỷ đồng.

Định giá và khuyến nghị

HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với SCS nhưng giảm 6% giá mục tiêu xuống 79.200đ (tiềm năng tăng giá là 15,6%), sau khi hạ dự báo lợi nhuận. SCS đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 11,9 lần, thấp hơn so với mức bình quân trong quá khứ là 14,5 lần (tính từ tháng 1/2019). Chúng tôi dự báo lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2023 của SCS sẽ kém tích cực do nhu cầu toàn cầu chậm lại, nhưng lợi nhuận sẽ phục hồi từ nửa cuối năm 2023. Chúng tôi ưa thích cổ phiếu SCS nhờ bảng CĐKT lành mạnh, không vay nợ, đội ngũ BLĐ tâm huyết, quản lý chi phí tốt, lợi suất cổ tức cao (6,6%) và vị thế là một trong hai nhà ga hàng hóa duy nhất tại sân bay Tân Sơn Nhất (TIA).