CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Cập nhật Đại hội cổ đông

Nguồn: SSI

Cập nhật Đại hội cổ đông

 

NT2

 

Công ty đã tổ chức ĐHCĐ năm 2022 vào ngày 9/6/2022, dưới đây là một số điểm chính rút ra từ cuộc họp:

ĐHCĐ đã thông qua tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2021 là 16,5%/mệnh giá (cao hơn kế hoạch trước đó là 15%/mệnh giá); trong đó 10% đã được trả vào ngày 18/04/2022, phần còn lại dự kiến trả vào nửa cuối năm 2022. Về cổ tức tiền mặt năm 2022, ĐHCĐ thông qua kế hoạch chi trả 15%/mệnh giá nhưng ban lãnh đạo cho rằng mức cổ tức có khả năng sẽ cao hơn khoảng 18%-20%/mệnh giá (tương đương tỷ suất cổ tức là 6,5%).

Khoản chênh lệch tỷ giá giai đoạn 2015-2019 khoảng 200-340 tỷ đồng có thể được EVN thanh toán trong nửa cuối năm 2022. Theo ban lãnh đạo, NT2 và EVN đã đàm phán xong và có thể thanh toán trong nửa cuối năm 2022. Chúng tôi giả định khoảng 200 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá có thể được ghi nhận trong nửa cuối năm 2022 và 140 tỷ đồng còn lại có thể được thanh toán trong năm 2023. Do đó, khoản chênh lệch tỷ giá có thể sẽ giúp LNST năm 2022 đạt 746 tỷ đồng (+41,5% so với cùng kỳ). Nếu loại trừ khoản này, LNST cốt lõi năm 2022 có thể tăng 4% đạt 546 tỷ đồng nhờ giá bán trên thị trường cạnh tranh tăng cao (+30%), điều này sẽ bù đắp cho giá khí tăng cao 8,96 USD/mbtu (+14,4% so với cùng kỳ).

Với kế hoạch LNST năm 2022 thận trọng là 468 tỷ đồng (-12% so với cùng kỳ, chưa bao gồm khoản hoàn nhập chênh lệch tỷ giá từ EVN), ban lãnh đạo tự tin hoàn toàn có thể đạt được kế hoạch này.

Công ty đang nghiên cứu các dự án giảm công suất tối thiểu và làm mát không khí đầu vào tuabin khí. (1) Dự án giảm công suất tối thiểu có thể giúp giảm số lần lên/xuống khởi động tổ máy khi huy động sản lượng điện thay đổi đột ngột & từ đó có thể giúp giảm chi phí khởi động tổ máy. (2) Dự án làm mát không khí đầu vào tuabin có thể giảm suất hao nhiệt & cải thiện hiệu suất phát điện. (3) Ngoài ra, nguồn cung khí cho NT2 có thể được PVGAS đảm bảo đến năm 2035, theo ban lãnh đạo.

Luận điểm đầu tư: Cổ phiếu của NT2 đã đạt giá mục tiêu của chúng tôi là 26.800 đồng (theo báo cáo ngày 18/4/2022). Và chúng tôi điều chỉnh ước tính ước tính lợi nhuận theo khoản chênh lệch tỷ giá giai đoạn 2015-2019 và đưa ra mức giá mục tiêu mới là 29.300 đồng/cp (tiềm năng tăng giá là 5,4%). Tỷ suất cổ tức năm 2022 là 6,5% trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng hiện tại là khoảng 5,0% -5,2% tại các NHTMNN và NHTMCP. Trong 12 tháng tới, chúng tôi ước tính lãi suất tiền gửi có thể tăng 100 điểm cơ bản và tỷ suất cổ tức của NT2 có thể không hấp dẫn bằng. Với tổng mức sinh lời là 12,1% bao gồm cả tỷ suất cổ tức, chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu.