CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Lợi nhuận hoạt động tăng nhẹ trong Q2/2022

Nguồn: FSC

Lợi nhuận hoạt động tăng nhẹ trong Q2/2022

 

DHC

 

Sự kiện

Lợi nhuận hoạt động Q2/2022 tăng nhẹ +1,6% YoY, đạt 138 tỷ đồng dù doanh thu giảm -8% YoY còn 993,5 tỷ đồng.

Tiêu điểm

Doanh thu Q2/2022 giảm -8% YoY còn 993,5 tỷ đồng. DHC cho biết, sản lượng bán hàng giảm trong Q2/2022 do tình hình thị trường không thuận lợi.

Lợi nhuận hoạt động tăng +1,6% YoY, đạt 138,1 tỷ đồng do biên lãi gộp tăng +1,2 điểm % (ppt) so với cùng kỳ năm trước, đạt 17,4%. Ngoài ra, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (CPBH&QLDN) giảm -11,7% YoY, còn 34,7 tỷ đồng.

LNST của CĐCT mẹ (PATMI) giảm -11,4% YoY, đạt 113,6 tỷ đồng trong Q2/2022, chủ yếu do chi phi tài chính tăng gấp +8x YoY, đạt 8 tỷ đồng với mức lỗ chênh lệch tỷ giá lên đến 6,3 tỷ đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp tăng +118,3% YoY, đạt 17,4 tỷ đồng. Theo giải trình của DHC, thuế tăng mạnh là do nhà máy giấy Giao Long 2 đã hết thời hạn được miễn thuế, nhưng nhà máy này vẫn tiếp tục được giảm 50% thuế TNDN trong vòng 4 năm tới.

Do đó, PATMI 1H22 giảm -23,1% YoY, còn 231,5 tỷ đồng, trong khi doanh thu chỉ giảm -3,4% YoY và đạt 2,0 nghìn tỷ đồng. Sở dĩ có sự chênh lệch là do biên lãi gộp giảm -1,6ppt YoY, còn 18,0%. Ngoài ra, chi phí tài chính ròng đã tăng gấp đôi so với 1H21 với 10,8 tỷ đồng, mà theo DHC nguyên nhân là do ghi nhận lỗ từ chênh lệch tỷ giá. CP BH&QLDN vẫn đi ngang, trong khi tỷ lệ CP BH&QLDN / Doanh thu tăng lên và đạt 4,4% (+20 điểm cơ bản YoY).

Quan điểm

DHC có thể sẽ ghi nhận tăng trưởng mạnh trong 2H22 nhờ vào 1) mức nền thấp của Q3/2021 – khi đó, CP BH&QLDN gia tăng là do công ty thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch COVID; và 2) Giá bán bình quân thường gia tăng vào tháng 8, điều này sẽ giúp thúc đẩy biên lợi nhuận của công ty, theo chia sẻ của ban lãnh đạo.

Chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu là 104.757 đồng/cổ phiếu.

Bài viết liên quan

Zalo Finashark