CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ngọt như mía đường

Nguồn: SSI

Ngọt như mía đường

 

QNS

 

KQKD Q4.2022

Mảng sữa đậu nành: Doanh thu thuần và LNTT của mảng sữa đậu nành lần lượt đạt 4,3 nghìn tỷ đồng (+5,5% so với cùng kỳ) và 1,5 nghìn tỷ đồng (+4,4% so với cùng kỳ) trong năm 2022. Sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành đạt 265 triệu lít (-2% so với cùng kỳ). Giá bán trung bình tăng (+8% so với cùng kỳ) đã bù đắp phần nào chi phí đầu vào tăng (đậu nành, đường, bao bì...). Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành đạt 40,7% trong năm 2022 so với 40,3% trong năm 2021. Biên chi phí bán hàng tăng từ 9,5% trong năm 2021 lên 10,5% trong năm 2022 chủ yếu do tăng chi phí quảng cáo (+79% so với cùng kỳ).

Mảng đường: QNS đạt doanh thu thuần đạt 2,0 nghìn tỷ đồng (+25% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 325 tỷ đồng (-5% so với cùng kỳ) trong năm 2022. Sản lượng tiêu thụ đường RS đạt 130 nghìn tấn (+18% so với cùng kỳ) và giá bán trung bình tăng 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng đường giảm từ 23,5% trong năm 2021 xuống 19% trong năm 2022 do: (i) tỷ lệ đường RE trong tổng lượng đường tiêu thụ tăng lên; và (ii) giá mía nguyên liệu đầu vào tăng cao hơn mức tăng giá bán đường bình quân. Mảng điện sinh khối tiếp tục có lãi nhẹ.

Cổ tức: Ban lãnh đạo dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2022 sẽ duy trì ở mức 30%/mệnh giá, tương ứng với tỷ suất cổ tức là 7,9%. Trước đó, QNS đã tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 5%/mệnh giá vào tháng 8/2022 và 10%/mệnh giá vào tháng 1/2023.

Chi phí đầu tư: Năm 2023, QNS dự kiến đầu tư 164 tỷ đồng vào mảng sữa đậu nành (sản phẩm mới); 300 tỷ đồng cho mảng đường (mở rộng kho bãi) và 300 tỷ đồng cho các mảng khác.

Triển vọng ngành đường

Giá đường thế giới đã vượt mức cao nhất 6 năm do sản lượng đường của Ấn Độ dự báo suy giảm. Bang Maharashtra của Ấn Độ dự kiến sẽ sản xuất 12,8 triệu tấn (-6,6% so với cùng kỳ), thấp hơn 1 triệu tấn so với dự báo trước đó. Thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến sản lượng mía khiến các nhà máy tại Ấn Độ phải sẽ dừng sớm hơn 45-60 ngày so với hàng năm, dự kiến dừng hoạt động vào tháng 4 (so với tháng 6 hàng năm). Theo S&P Commodity, việc nguồn cung đường giảm xuống có thể được bù đắp bởi: (i) Mùa vụ của Brazil đến sớm hơn 15 ngày so với giữa tháng 3 do thời tiết thuận lợi; và (ii) Brazil tăng tỷ lệ sản xuất đường/ethanol nếu giá đường cao và giá nhiên liệu giảm. Ngoài ra, tại tháng 12/2022, S&P Commodity dự báo nguồn cung đường thế giới dư 3,7 triệu tấn cho niên vụ 2022/2023, so với mức thiếu hụt 1,2 triệu tấn trong niên vụ trước.

Theo VSSA, sản lượng đường trong nước niên vụ 2022/2023 dự kiến đạt 871 nghìn tấn (+16,6% so với cùng kỳ). Theo USDA, sản lượng tiêu thụ đường nội địa của Việt Nam có thể sẽ duy trì trong khoảng 2,3-2,4 triệu tấn/năm. Trong năm 2023, chúng tôi cho rằng thuế chống trợ cấp và chống bán phá giá đối với đường Thái Lan sẽ tác động rõ ràng hơn so với năm 2022, do sản lượng nhập khẩu giá rẻ ít dần. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng nguy cơ đường nhập lậu vẫn còn, gây áp lực lên giá đường trong nước. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng Bộ Công Thương sẽ nâng sản lượng đường nhập khẩu tối đa theo hạn ngạch thuế quan năm 2023 để bổ sung nguồn cung đường trong nước. Điều này làm gia tăng lượng đường giá rẻ ở thị trường nội địa, và có lợi cho các nhà máy chế biến đường thô. Trong tháng 12/2022, Bộ Công Thương đã nâng hạn ngạch nhập khẩu đường từ 108 nghìn tấn cho năm tài chính 2020/2021 lên 200 nghìn tấn cho năm tài chính 2021/2022. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi giữ nguyên dự báo giá đường tinh luyện giảm khoảng 5% - 10% so với mức đỉnh năm 2022 xuống khoảng 18.000đ/kg - 19.000đ/kg trong năm 2023.

Ước tính lợi nhuận

Mảng sữa đậu nành: Theo QNS, sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành trong năm 2023 ước tính đi ngang so với năm 2022 do mức tiêu thụ vẫn còn yếu. Giá đậu nành dự kiến tăng 6% so với cùng kỳ trong năm 2023 do QNS đã đặt trước 50% nguyên liệu đầu vào cho năm 2023. Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp là 40,3% trong năm 2023, so với 40,7% trong năm 2022. Công ty dự kiến ra mắt sản phẩm mới (sữa đậu nành bổ sung chất xơ) vào giữa năm 2023.

Mảng đường: Sản lượng đường RS dự kiến đạt 160 nghìn tấn (+23% so với cùng kỳ) trong năm 2023 do QNS được hưởng lợi từ sản lượng mía cao hơn trong niên vụ 2022/2023. Chúng tôi giả định sản lượng tiêu thụ đường RE sẽ duy trì ở mức 20 nghìn tấn cho năm 2023, với giả định giá bán trung bình của đường RS & RE sẽ tăng 1%. Tỷ lợi nhuận gộp của đường RS và RE ước tính lần lượt là 22,8% và 0,5% trong năm 2023.

Chúng tôi ước tính doanh thu thuần và LNST năm 2023 của QNS lần lượt là 9 nghìn tỷ đồng (+9% so với cùng kỳ) và 1,4 nghìn tỷ đồng (+9% so với cùng kỳ).

Định giá và Luận điểm đầu tư

QNS giao dịch với P/E dự phóng năm 2023 là 8,4x, đây là mức trung bình 4 năm trong khoảng 6,3x-11,5x. Chúng tôi áp dụng P/E mục tiêu là 11x cho mảng sữa đậu nành và 6x cho các mảng khác. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu một năm mới đối với cổ phiếu QNS là 43.000 đồng/cổ phiếu (từ 40.400 đồng/cổ phiếu), tương ứng với tiềm năng tăng giá +11% (tổng mức sinh lời - ROI là 17%). Chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu QNS.

Quan điểm ngắn hạn: Chúng tôi dự báo tăng trưởng lợi nhuận sẽ chậm lại trong nửa đầu năm 2023 do mức tiêu thụ sữa đậu nành yếu hơn và chi phí đầu vào cao hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng mức định giá hấp dẫn và cổ tức tiền mặt sắp tới của QNS trong nửa đầu năm 2023 sẽ là yếu tố tích cực trong bối cảnh thị trường đầy khó khăn.