CTCP FPT (FPT): Cập nhật Đại hội Cổ đông năm 2023

Nguồn: SSI

Cập nhật Đại hội Cổ đông năm 2023

 

FPT

 

Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng LNTT đạt 18,2% svck, trong đó mảng CNTT tăng 23,8% svck, viễn thông tăng 14,6% svck và mảng giáo dục & đầu tư tăng 12% svck. Đối với triển vọng 2023, Gartner tại ngày 6/4/2023 đã bất ngờ tăng ước tính chi tiêu cho dịch vụ CNTT toàn cầu thêm 4% so với dự báo ngày 18/1/2023, tương ứng mức tăng trưởng cho năm 2023 được nâng lên 9,1% svck so với ước tính trước đó là 5,5% svck. Tuy nhiên, chúng tôi thận trọng giữ nguyên dự báo tăng trưởng LNTT cho mảng CNTT nước ngoài của FPT ở mức 22% svck. Đối với nhu cầu CNTT trong nước vào năm 2023, ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ có nhiều đơn đặt hàng hơn từ khu vực tư nhân cũng như từ ngành ngân hàng từ Q2/2023.

Ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng LNTT sơ bộ Q1/2023 đạt trên 18% svck. Nhìn chung, tăng trưởng LNTT trong hai tháng đầu năm 2023 là 19% svck, được dẫn dắt nhờ các mảng CNTT nước ngoài, dịch vụ viễn thông và giáo dục/đầu tư. Doanh thu chuyển đổi số trong Q1/2023 có thể tăng 30% svck - khá tốt so với mức 8% svck trong 2 tháng đầu năm 2023. Cùng với sự phục hồi của đồng JPY trong tháng 3/2023, chúng tôi ước tính tăng trưởng LNTT trong Q1/2023 có thể đạt trên 19% svck.

Bất chấp những thách thức của nền kinh tế, FPT đưa ra kế hoạch chi tiêu đầu tư trong năm 2023 đáng ngạc nhiên ở mức 5,8 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch năm 2022 là 4 nghìn tỷ đồng và giá trị giải ngân thực tế năm 2022 là 3,2 nghìn tỷ đồng. Vốn đầu tư trong năm 2023 ước tính dành khoảng 40% cho mảng viễn thông (chủ yếu cho cáp internet và đầu tư vào nội dung của dịch vụ truyền hình trả tiền), 31% cho mảng công nghệ và phần còn lại dành cho việc mở rộng khuôn viên giáo dục.

ĐHCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2022 với tỷ lệ 20%/mệnh giá; trong đó 10% đã được thanh toán trong năm 2022 và phần còn lại sẽ được thanh toán trong Q2/2023. Cổ tức cổ phiếu cho năm 2022 với tỷ lệ 15%/mệnh giá cũng sẽ được chi trả trong Q2/2023.

ĐHCĐ cũng thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2023 với tỷ lệ 20%/mệnh giá, tương đương tỷ suất cổ tức là 2,5%.

Luận điểm đầu tư: Chúng tôi duy trì ước tính tăng trưởng lợi nhuận năm 2023 là 18% svck; và giá mục tiêu 1 năm là 95.400 đồng/cp; và lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu FPT. Với tổng mức sinh lời là 21% bao gồm cả tỷ suất cổ tức.