CTCP FPT (FPT): Lợi nhuận tăng trưởng tích cực vào năm 2023

Nguồn: VCSC

Lợi nhuận tăng trưởng tích cực vào năm 2023

 

FPT

 

  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA dành cho FPT khi chúng tôi lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn của các mảng kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ CNTT, Giáo dục và Dịch vụ Viễn thông.
  • Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 4% một phần do chúng tôi tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2025 thêm 1%, chủ yếu đến từ dự báo cao hơn 10% về lợi nhuận ròng của mảng Xuất khẩu phần mềm (XKPM) vào năm 2023 khi chúng tôi tin rằng chi tiêu CNTT toàn cầu cho dịch vụ số hóa sẽ đạt mức tăng trưởng 2 chữ số trên các thị trường trọng điểm.
  • Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E năm 2023 của FPT đạt 21 lần, chúng tôi cho rằng mức P/E này là hợp lý với triển vọng lợi nhuận khả quan của công ty. Chúng tôi dự báo CAGR EPS giai đoạn 2022-2025 đạt 20%.
  • Rủi ro: Cạnh tranh gay gắt từ các công ty viễn thông tích hợp cung cấp cả dịch vụ băng thông rộng cố định và di động; chi tiêu CNTT toàn cầu giảm mạnh hơn dự kiến.

Giá cả cạnh tranh và năng lực công nghệ mạnh mẽ của FPT củng cố cho dự báo CAGR LNTT tăng mạnh 22% trong giai đoạn 2022-2025 đối với mảng XKPM. Công ty tư vấn CNTT Gartner của Mỹ dự báo chi tiêu cho các dịch vụ phần mềm và dịch vụ CNTT sẽ tăng lần lượt 9,3% YoY và 5,5% YoY vào năm 2023, được thúc đẩy bởi nhu cầu bền vững của chuyển đổi số (DX) và điện toán đám mây. Bất chấp những bất ổn kinh tế trong ngắn hạn, chúng tôi kỳ vọng mảng XKPM sẽ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu đạt 22% YoY vào năm 2023 và 2024 nhờ (1) chi phí nhân công của FPT thấp hơn 15%-20% so với các đối thủ (theo ban lãnh đạo) và (2) khả năng mạnh mẽ của công ty trong tư vấn CNTT và dịch vụ DX. Tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của FPT một phần được củng cố bởi giá trị hợp đồng XKPM mới tăng 39% YoY trong năm 2022.

Mảng CNTT trong nước ghi nhận CAGR LNTT đạt 7% trong giai đoạn 2022-2025 dù nhu cầu ngắn hạn dự kiến thấp. Chúng tôi dự báo doanh thu CNTT trong nước sẽ tăng 2% YoY trong năm 2023 do các khách hàng lớn thắt chặt chi tiêu cho CNTT— đặc biệt là những khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ phục hồi 9% YoY vào năm 2024 do (1) tăng tốc giải ngân ngân sách CNTT cho khu vực công và (2) nhu cầu vững chắc đối với dịch vụ phần mềm tại Việt Nam.

Tăng trưởng lợi nhuận của pay TV và trung tâm dữ liệu sẽ thúc đẩy CAGR LNTT đạt 13% đối với mảng Dịch vụ viễn thông trong giai đoạn 2022-2025. Chúng tôi dự báo CAGR thuê bao của pay TV đạt 15% trong giai đoạn 2022-2025, được thúc đẩy bởi (1) việc mở rộng độ phủ địa lý của FPT, (2) kế hoạch của công ty về việc đa dạng hóa danh mục của FPT Play và (3) nhu cầu dịch vụ truyền phát ổn định sau đại dịch. Ngoài ra, chúng tôi dự báo CAGR doanh thu đạt 33% trong giai đoạn 2022-2025 cho phân khúc trung tâm dữ liệu, được thúc đẩy bởi nhu cầu vững chắc về nội địa hóa dữ liệu và đám mây tại Việt Nam (9% LNTT năm 2025 của mảng viễn thông).

Củng cố danh tiếng của mảng kinh doanh Giáo dục để tạo điều kiện cho CAGR LNTT đạt 31% trong giai đoạn 2022-2025. Chúng tôi tin rằng mảng kinh doanh này có khả năng tăng trưởng tốt và ít bị ảnh hưởng trong bối cảnh bất ổn kinh tế ngắn hạn và vẫn tự tin về triển vọng dài hạn mạnh mẽ khi số lượng sinh viên của FPT tăng 49% YoY trong năm 2022. FPT đang làm việc với 24 tỉnh thành tại Việt Nam trong năm 2022 nhằm thành lập các trường K-12 tại các tỉnh thành này trong tương lai.