CTCP FPT (FPT): Tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh

Nguồn: HSC

Tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh

 

FPT

 

Tóm tắt

  • BLĐ tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh trong năm 2023 bất chấp những khó khăn tại thị trường trong nước và quốc tế.
  • Cụ thể, FPT đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng 18,8% và LNTT tăng trưởng 18,2% - sát với dự báo của chúng tôi.
  • Trên cơ sở đi sâu hơn vào chuỗi giá trị, BLĐ FPT đánh giá mảng công nghệ cốt lõi sẽ là động lực chính trong năm nay với kế hoạch tăng trưởng 30%.
  • HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 108.200đ.

Sự kiện: Tổ chức ĐHCĐ

FPT tổ chức ĐHCĐ năm 2023 vào chiều ngày 6/4/2023, cổ đông có thể tham gia trực tiếp và trực tuyến và đã thông qua tất cả các tờ trình. Lưu ý, ĐHCĐ không sử dụng giấy do tất cả tài liệu được chia sẻ và việc biểu quyết đều được thực hiện thông qua ứng dụng U-Vote của FPT (phát triển dựa trên ‘akaBot’ của FPT). Cụ thể như sau:

Triển vọng vẫn vững chắc trong bối cảnh hoạt động kinh tế suy yếu

BLĐ tự tin về triển vọng tăng trưởng ngắn hạn và dài hạn của FPT bất chấp tình hình kinh tế đầy thách thức hiện nay tại cả thị trường trong nước và quốc tế. BLĐ nhận thấy cơ hội khi các doanh nghiệp tiếp tục các doanh nghiệp tiếp tục chuyển sang các lựa chọn điện toán đám mây (từ trung tâm dữ liệu tại chỗ nội bộ) để tiết kiệm chi phí CNTT và dựa vào các giải pháp số để cải thiện hiệu quả hoạt động và cắt giảm chi phí hoạt động trong bối cảnh suy thoái toàn cầu và lạm phát gia tăng thúc đẩy các doanh nghiệp cắt giảm chi phí (bao gồm chi phí CNTT).

Do đó, mảng CNTT của FPT, đặc biệt là mảng CNTT toàn cầu, được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng chính trong năm 2023, đặc biệt là khi mảng gia công phần mềm truyền thống hiện đóng góp chưa đến 20% doanh thu mảng CNTT toàn cầu của FPT.

Trong khi đó, FPT sẽ mở thêm văn phòng và tìm kiếm các mục tiêu M&A với quy mô 30-50 triệu USD tại khu vực Mỹ La-tinh, Bắc Mỹ, Trung Đông và Đông Âu để nâng cao năng lực phục vụ 24/7 cho khách hàng toàn cầu và tiếp cận nhóm khách hàng mới.

Kế hoạch khả thi trong năm 2023

BLĐ đặt kế hoạch doanh thu năm 2023 đạt 52.289 tỷ đồng (tăng trưởng 18,8%) và LNTT đạt 9.055 tỷ đồng (tăng trưởng 18,2%) - đều sát với dự báo của chúng tôi. Theo mảng kinh doanh:

  • Đối với mảng CNTT – mảng kinh doanh lớn nhất của FPT – BLĐ đặt kế hoạch doanh thu đạt 31.150 tỷ đồng (tăng trưởng 20,9%) và LNTT đạt 4.166 tỷ đồng (tăng trưởng 23,8%), với tỷ suất lợi nhuận được cải thiện đa dạng (nhờ hoạt động chuyển đổi số tăng trưởng mạnh). Kế hoạch doanh thu và LNTT đều sát với dự báo của chúng tôi.
  • Đối với mảng viễn thông, BLĐ đặt kế hoạch doanh thu đạt 16.739 tỷ đồng (tăng trưởng 13,6%) và LNTT đạt 3.230 tỷ đồng (tăng trưởng 14,2%), cao hơn lần lượt 1,4% và 6,1% so với dự báo của chúng tôi chủ yếu do chúng tôi thận trọng hơn đối với mảng kinh doanh quảng cáo trực tuyến.
  • Đối với mảng giáo dục, đầu tư và khác, BLĐ đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 4.400 tỷ đồng (tăng trưởng 25,1%) và LNTT đạt 1.659 tỷ đồng (tăng trưởng 12,2%), thấp hơn lần lượt 8,1% 18,8% so với dự báo của chúng tôi, do chúng tôi kỳ vọng các khoản đầu tư của FPT (bao gồm Base.vn) sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong năm 2023 (sau khi doanh thu tăng trưởng hơn 60% trong năm 2022).

Ngân sách đầu tư cơ bản trong năm 2023 tăng mạnh 79%

FPT đặt kế hoạch đầu tư 5.800 tỷ đồng (tăng trưởng 78,9%) trong năm 2023. Cụ thể như sau:

  • 2.300 tỷ đồng (tăng trưởng 28,9%) đầu tư cho mảng viễn thông, nhằm mở rộng trục cáp chính, cáp biển và hệ thống trung tâm dữ liệu.
  • 1.800 tỷ đồng (tăng trưởng 82,0%) đầu tư cho mảng CNTT để mở rộng khu vực làm việc và văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng và phát triển các nền tảng công nghệ mới.
  • 1.700 tỷ đồng (tăng trưởng 260%) đầu tư cho mảng giáo dục để mở rộng khuôn viên trường đại học tại 3 thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng) và mở mới 7 trường K12 tại các tỉnh thành khác.

Mặc dù vốn đầu tư cho mảng viễn thông vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong năm 2023 do nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng lớn của ngành viễn thông, chúng tôi nhận thấy mảng giáo dục sẽ là trọng tâm chính của FPT trong năm 2023 với ngân sách đầu tư tăng mạnh cùng với kế hoạch mở rộng đầy tham vọng.

Cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2023

FPT sẽ chi trả phần cổ tức năm 2022 còn lại trong Q2/2023, bao gồm 1.000đ/cp cổ tức bằng tiền mặt và 15% cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông cũng thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2023 là 2.000đ/cp, tương đương lợi suất cổ tức là 2,9%.

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 108.200đ, tiềm năng tăng giá là 35%.

Chúng tôi đánh giá tích cực đối với FPT nhờ (1) năng lực của FPT ngày càng cải thiện, được hỗ trợ tích cực từ mảng kinh doanh giáo dục và (2) nhu cầu chuyển đổi số ngày càng gia tăng do đây là giải pháp chính để cải thiện hiệu quả hoạt động của tất cả các mảng kinh doanh theo chiều dọc.