CTCP FPT (FPT): Khả năng sinh lời cao đến từ mảng Xuất khẩu Phần mềm

Nguồn: VCSC

Khả năng sinh lời cao đến từ mảng Xuất khẩu Phần mềm

 

FPT

 

FPT công bố KQKD quý 1/2023, bao gồm doanh thu đạt 11,7 nghìn tỷ đồng (+20% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (+21% YoY). Các kết quả này lần lượt hoàn thành 22% và 24% dự báo năm 2023 tương ứng của chúng tôi và nhìn chung phù hợp với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của chúng tôi đối với FPT dựa trên các mảng kinh doanh cốt lõi: Dịch vụ CNTT, Dịch vụ Viễn thông và Giáo dục. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy không có rủi ro đáng kể nào đối với các dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Xuất khẩu Phần mềm (XKPM): Doanh thu +32% YoY, LNTT +33% YoY. Biên LNTT của mảng XKPM tăng thêm 20 điểm cơ bản YoY lên 16,4% trong quý 1/2023, chúng tôi chủ yếu cho rằng nhờ đóng góp doanh thu lớn hơn từ các dịch vụ chuyển đổi số (DX). Trong quý 1/2023, doanh thu DX tăng 28% YoY và đóng góp 39% vào doanh thu XKPM, theo ước tính của chúng tôi. Ngoài ra, giá trị hợp đồng XKPM toàn cầu mới đã tăng 44% YoY trong quý 1/2023 lên 10,2 nghìn tỷ đồng, đây là tín hiệu tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai.

CNTT trong nước: Doanh thu -8% YoY; LNTT -80% YoY. LNTT của mảng CNTT trong nước giảm đáng kể, nguyên nhân chủ yếu do (1) chi tiêu CNTT từ khu vực tư nhân giảm khi khu vực này vốn có biên lợi nhuận cao hơn so với khu vực công và (2) chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A) cao.

Dịch vụ Viễn thông: Doanh thu +9% YoY, LNTT +3% YoY. Trong quý 1/2023, doanh thu băng thông rộng tăng 11% YoY chủ yếu nhờ tổng số thuê bao gia tăng. Trong khi đó, doanh thu từ các dịch vụ viễn thông khác — bao gồm pay TV và trung tâm dữ liệu — tăng 16% YoY trong quý 1/2023. Biên LNTT của mảng Dịch vụ Viễn thông tăng 50 điểm cơ bản YoY lên 19,6% trong quý 1/2023 nhờ biên LNTT từ phân khúc băng thông rộng tăng, được hỗ trợ bởi lợi thế kinh tế về quy mô.

Giáo dục: Tăng trưởng doanh thu và LNTT đạt mức 2 chữ số nhờ lượng sinh viên mới tăng mạnh. Trong quý 1/2023, doanh thu của FPT Education tăng 47% YoY trong khi LNTT vẫn ở mức cao, cho thấy nhu cầu giáo dục CNTT tại Việt Nam vẫn ổn định.