CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Giảm dự báo sản lượng cho nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1

Nguồn: VCSC

Giảm dự báo sản lượng cho nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1

 

PPC

 

  • Chúng tôi điều chỉnh giảm 12,6% giá mục tiêu xuống 14.600 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ MUA xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC).
  • Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do chúng tôi giảm định giá cho riêng mảng phát điện của PPC khi chúng tôi điều chỉnh giảm 9% dự báo tổng LNST giai đoạn đoạn 2023-2027, do chúng tôi giảm giả định sản lượng điện trung bình của nhà máy nhiệt điện than Phả Lại 1 58% cũng như chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo doanh thu năm 2023 do trước đây PPC ghi nhận doanh thu chưa chính xác. Chúng tôi cũng điều chỉnh hạ dự báo LNST năm 2023 và định giá cho HND và QTP do chúng tôi giảm dự báo sản lượng điện theo hợp đồng và tăng dự phóng giá than.
  • Chúng tôi dự báo LNST năm 2023 của PPC sẽ giảm 29% YoY dù tổ máy phát điện S6 sẽ được vận hành trở lại từ giữa năm 2023, do (1) kỳ bảo dưỡng lớn đối với tổ máy phát điện 3 & 4 của nhà máy nhiệt điện than Phả Lại 1, độ khả dụng kém và nhiều vấn đề kỹ thuật của các tổ máy phát điện này, và (2) việc điều chỉnh giảm ghi nhận doanh thu.
  • PPC có định giá hợp lý với P/E và P/B dự phóng năm 2023 lần lượt là 13,3 lần và 0,8 lần, theo quan điểm của chúng tôi.
  • Yếu tố hỗ trợ/rủi ro: Tổ máy phát điện S6 hoạt động trở lại sớm hơn/chậm hơn dự kiến.

Chúng tôi đưa việc ghi nhận doanh thu không chính xác trước đó vào định giá năm 2023. PPC đã công bố BCTC năm 2022 đã kiểm toán, trong đó công ty hoàn nhập khoản điều chỉnh giảm 162 tỷ đồng trong doanh thu năm 2022, khiến LNST năm 2022 cao hơn 33% đạt 497 tỷ đồng (+130% YoY) so với con số trong BCTC quý 4/2022 của công ty. Kiểm toán viên của KPMG đã bày tỏ ý kiến kiểm toán ngoại trừ về việc hoàn nhập. Việc điều chỉnh này là do sai sót trong thiết bị đo đếm từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2022, dẫn đến việc ghi nhận doanh thu không chính xác. Nếu PPC điều chỉnh đúng, doanh thu thuần và LNST năm 2022 của PPC sẽ lần lượt giảm 162 tỷ đồng và 129 tỷ đồng. Trong phần giải trình, PPC cho biết rằng Công ty Mua bán điện (EPTC), Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NLDC), Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) (“các bên liên quan”) và PPC chưa thống nhất được phương pháp đo đếm sản lượng điện và giá. Chúng tôi dự báo PPC và các bên liên quan sẽ đạt được đồng thuận trong năm 2023 và chúng tôi sẽ đưa điều chỉnh giảm doanh thu này vào dự phóng năm 2023 của chúng tôi.

Chúng tôi dự báo LNST năm 2023 của QTP đạt 848 tỷ đồng (+11% YoY). Chúng điều chỉnh giảm 20% dự báo LNST năm 2023 do chúng tôi giảm dự báo sản lượng điện theo hợp đồng và tăng dự phóng giá than. LNST năm 2022 của QTP chỉ hoàn thành 77% dự báo cả năm của chúng tôi.

Chúng tôi dự báo LNST năm 2023 của HND đạt 666 tỷ đồng (+22% YoY). Chúng tôi cũng điều chỉnh giảm 29% dự báo LNST năm 2023 của nhà máy phát điện này. LNST năm 2022 của HND chỉ hoàn thành 65% dự báo của chúng tôi.