CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC): LNST 9T 2022 vượt dự báo nhờ chi phí bảo trì thấp

Nguồn: VCSC

LNST 9T 2022 vượt dự báo nhờ chi phí bảo trì thấp

 

PPC

 

  • CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) công bố KQKD quý 3/2022 với doanh thu đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+12% YoY) và LNST đạt 155 tỷ đồng so với quý khoảng lỗ 36 tỷ đồng trong Q3/2021 mặc dù sản lượng điện thương phẩm của công ty giảm 13% YoY do vấn đề kỹ thuật của máy phát điện. Chúng tôi cho rằng LNST trong quý 3/2022 tốt hơn dự kiến nhờ chi phí bảo trì thấp chỉ đạt 60 tỷ đồng (-59% YoY).
  • KQKD 9 tháng đầu năm 2022 vượt dự báo cả năm 2022 của chúng tôi với doanh thu đạt 3,5 nghìn tỷ đồng (+6% YoY) và LNST báo cáo đạt 304 tỷ đồng (+36% YoY), lần lượt hoàn thành 61% và 105 % dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Mặc dù chúng tôi dự báo lợi nhuận thấp trong quý 4/2022 do không ghi nhận thêm thu nhập cổ tức từ các công ty liên doanh của PPC là HND và QTP, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo LNST năm 2022, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Doanh thu 9T 2022 tăng 6% YoY nhờ giá thị trường điện (CGM) cao dù sản lượng điện giảm. Sản lượng điện thương phẩm 9T 2022 giảm 13% YoY chỉ đạt 2 tỷ kWH, nhưng doanh thu của công ty tăng nhờ giá bán trung bình tăng 21% YoY đạt 1.729 đồng/kWh, mà chúng tôi cho rằng là do giá CGM và giá hợp đồng mua bán điện (PPA) tăng do chi phí than trung bình tăng 15% YoY.

Các công ty liên doanh cũng công bố lợi nhuận tích cực trong 9T 2022. LNST sau lợi ích CĐTS của HND trong 9T 2022 đạt 578 tỷ đồng (+216% YoY) và hoàn thành 68% dự báo cả năm của chúng tôi. LNST sau lợi ích CĐTS của QTP trong 9T 2022 đạt 745 tỷ đồng (+88% YoY), hoàn thành 90% dự báo cả năm và vượt kỳ vọng của chúng tôi. Theo quan điểm của chúng tôi, đà tăng trưởng lợi nhuận tích cực từ các công ty liên doanh có thể hỗ trợ thu nhập cổ tức cao hơn cho PPC trong tương lai.