CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Lợi nhuận năm 2022 tích cực nhờ chi phí bảo dưỡng giảm

Nguồn: VCSC

Lợi nhuận năm 2022 tích cực nhờ chi phí bảo dưỡng giảm

 

PPC

 

  • CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) công bố KQKD quý 4/2022 tích cực với doanh thu đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+202% YoY) và LNST báo cáo đạt 69 tỷ đồng so với mức lỗ 7 tỷ đồng trong quý 4/2021. Chúng tôi cho rằng LNST quý 4/2022 tích cực là nhờ sản lượng điện thương phẩm đạt 828 triệu kWh (+144% YoY) và giá bán trung bình (ASP) tăng đạt 1.903 đồng/kWh (+53% YoY) cũng như chi phí bảo dưỡng giảm so với cùng kỳ. Những yếu tố này bù đắp cho thu nhập cổ tức giảm và chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) tăng gấp đôi so với cùng kỳ.
  • KQKD năm 2022 phù hợp với dự báo cả năm 2022 của chúng tôi, với doanh thu đạt 5,1 nghìn tỷ đồng (+32% YoY) và LNST báo cáo đạt 373 tỷ đồng (+72% YoY), lần lượt hoàn thành 100% và 102% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo LNST năm 2023 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Chúng tôi dự phóng LNST năm 2023 của PPC sẽ tăng khoảng 50% YoY do tổ máy phát điện S6 dự kiến đi vào vận hành vào giữa năm 2023, sẽ giúp sản lượng điện thương phẩm của công ty phục hồi 48% YoY. LNST năm 2022 của các công ty liên kết của PPC thấp hơn dự báo của chúng tôi, tuy nhiên, chúng tôi cho rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến giả định thu nhập cổ tức năm 2023 của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng DPS của HND sẽ đạt 1.200 đồng trong năm 2022 so với 800 đồng trong năm 2021 do LNST năm 2022 của HND đã tăng 25% YoY. Chúng tôi dự báo DPS của QTP sẽ đạt 1.600 đồng trong năm 2022, đi ngang so với năm 2021.

HND – công ty liên kết mà PPC nắm giữ 27% cổ phần – ghi nhận lợi nhuận ổn định trong năm 2022 nhưng thấp hơn dự báo của chúng tôi. HND công bố KQKD quý 4/2022 với doanh thu đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (+1% YoY) và ghi nhận lỗ 7,6 tỷ đồng. Theo quan điểm của chúng tôi, chênh lệch giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong quý 4/2022 chủ yếu là do sản lượng điện theo hợp đồng thấp hơn dự kiến và giá than tăng đáng kể dẫn đến chi phí cố định tăng. Ngoài ra, HND ghi nhận doanh thu năm 2022 đạt 10,5 nghìn tỷ đồng (+16,4% YoY) và LNST đạt 571 tỷ đồng (+25,5% YoY), hoàn thành 68% dự báo LNST cả năm của chúng tôi. LNST thấp hơn dự kiến chủ yếu do sản lượng điện tiêu thụ trong nước chững lại trong quý 4/2022 và hoạt động của một số ngành công nghiệp sản xuất, chế biến & chế tạo chính có diễn biến kém tích cực.

QTP – công ty liên kết mà PPC nắm giữ 16% cổ phần – ghi nhận LNST thấp hơn kỳ vọng. QTP công bố doanh thu quý 4/2022 đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (-3% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 25,4 tỷ đồng (-86% YoY), chủ yếu do giá vốn hàng bán (COGS) tăng (+14% YoY) do giá than nhập khẩu tăng mạnh. Doanh thu cả năm 2022 của QTP đạt 10,4 nghìn tỷ đồng (+22% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 770 tỷ đồng (+33% YoY), hoàn thành 78% dự báo LNST cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng LNST sau lợi ích CĐTS thấp hơn dự kiến là do giá đầu vào cao và sản lượng điện theo hợp đồng thấp trong quý 4/2022.