CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Trông chờ các khoản thu nhập cổ tức từ QTP và HND

Nguồn: VCSC

Trông chờ các khoản thu nhập cổ tức từ QTP và HND

 

PPC

 

  • CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) công bố KQKD quý 2/2022 với LNST giảm 38% YoY còn 75 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp quý 2/2022 đạt 120 tỷ đồng so với khoản lỗ 76 tỷ đồng vào quý 2/2021 nhờ giá trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) tăng mạnh và chênh lệch giá bán - chi phí biến đổi là 442 đồng/kWh (+109% YoY), bù đắp cho mức giảm 4% của sản lượng điện thương phẩm và giá than cao hơn. Tuy nhiên, việc không có thu nhập cổ tức từ QTP và HND (các công ty liên kết của PPC), ảnh hưởng LNST quý 2/2022.
  • LNST báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 155 tỷ đồng (-40% YoY), phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi và hoàn thành 48% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng PPC sẽ ghi nhận thu nhập cổ tức vào các quý tiếp theo.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 tăng 3% YoY đạt 2.367 tỷ đồng mặc dù sản lượng điện thương phẩm giảm 10% YoY. Sản lượng điện thương phẩm của PPC trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1.470 triệu kWh, thấp hơn so với sản lượng theo hợp đồng (Qc) do EVN phê duyệt. Công ty có giá bán điện trung bình (ASP) cao là 1.610 đồng/kwh (+14% YoY) và mức chênh lệch giá tăng 378 đồng/kwh (+59% YoY) do EVN bồi thường cho sản lượng hợp đồng chưa huy động. Ngoài ra, chi phí bảo trì và các chi phí khác giảm 16% YoY. Do đó, lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2022 là 161 tỷ đồng so với mức lỗ 46 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 232% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng sẽ không thay đổi đáng kể trong dự báo lợi nhuận gộp năm 2022 do chúng tôi kỳ vọng sản lượng theo hợp đồng thấp và chi phí bảo trì cao hơn sẽ được ghi nhận trong 6 tháng cuối năm 2022.

KQKD 6 tháng đầu năm 2022 tích cực cho HND. HND công bố doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 và LNST lần lượt là 5,2 nghìn tỷ đồng và 537 tỷ đồng. LNST 6 tháng đầu năm 2022 tăng 3 lần YoY và hoàn thành 88% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng kết quả tích cực này sẽ hỗ trợ giả định của chúng tôi về khoản cổ tức của HND thanh toán cho PPC.