CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP): Lựa chọn đầu tư an toàn với tỷ suất cổ tức ổn định và dư nợ thấp

Nguồn: SSI

Lựa chọn đầu tư an toàn với tỷ suất cổ tức ổn định và dư nợ thấp

 

QTP

 

Nhìn lại năm 2022: Tăng trưởng lợi nhuận khả quan nhờ giá bán điện trên thị trường cạnh tranh (CGM) hấp dẫn và sản lượng Qc cao

Lợi nhuận Q4.2022 giảm do hoạt động đại tu:

  • Năm 2021, QTP tiến hành đại tu 1 tổ máy trong Q3.2021. Tuy nhiên, công ty tiếp tục tiến hành một đợt đại tu khác trong Q4.2022, khiến sản lượng tiêu thụ giảm 18% so với cùng kỳ. Biết rằng QTP có 4 tổ máy và mỗi năm sẽ được luân phiên đại tu.
  • Doanh thu Q4.2022 cao hơn là nhờ giá bán cao hơn. Giá bán cao hơn do giá than tăng, trong đó chi phí nhiên liệu trên mỗi kwh trong Q4.2022 của QTP tăng 44% so với cùng kỳ (nhưng giảm 8% so với quý trước).

LNST năm 2022 tăng 33% so với cùng kỳ do Qc tăng 7% so với cùng kỳ và giá CGM tăng khoảng 50% so với cùng kỳ. LNST vượt 13% ước tính của chúng tôi nhờ giá CGM cao hơn dự kiến. Với lợi nhuận tăng tích cực, chúng tôi tiếp tục duy trì giả định tỷ lệ cổ tức năm 2022 là 15%/mệnh giá, tương đương tỷ suất cổ tức là 10%. Đợt thanh toán đầu tiên với tỷ lệ 5%/mệnh giá sẽ được thực hiện vào ngày 9/3/2023 và ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/2/2023.

Triển vọng lợi nhuận năm 2023: Lợi nhuận tích cực giúp duy trì mức cổ tức ổn định

Giả định về giá CGM: Sản lượng huy động của các nhà máy nhiệt điện có thể cao hơn và sẽ hỗ trợ giá CGM. Nhìn chung, chúng tôi dự báo giá CGM sẽ đi ngang trong năm 2023. Giá CGM bao gồm hai phần: CAN và SMP. SMP được thúc đẩy bởi nhu cầu điện và SMP có mức trần là 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, CAN được giả định giảm 20% trong năm 2023, theo ERAV/MOIT. Trong trường hợp nhu cầu điện yếu, giá CGM sẽ có thể giảm xuống.

Rủi ro đối với khuyến nghị đầu tư:

  • Điều kiện thủy văn thay đổi bất ngờ có thể ảnh hưởng đến dự báo sản lượng tiêu thụ
  • Giá than cao hơn dự kiến có thể ảnh hưởng biên lợi nhuận & mức tăng trưởng
  • Trong trường hợp nhu cầu điện trên toàn quốc thấp hơn dự kiến, giá CGM có thể thấp hơn ước tính và ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận.
  • Tình hình tài chính hiện tại của EVN nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến các khoản phải thu và việc quản lý vốn lưu động của các công ty phát điện.
Zalo Finashark