CTCP Nhựa Bình Minh (BMP): Giá PVC đã chạm đáy

    Nguồn: SSI

Giá PVC đã chạm đáy
 

BMP

 

KQKD Q4/2022

Gần đây, chúng tôi đã tham dự cuộc họp với chuyên viên phân tích do BMP tổ chức. Dưới đây là một số điểm chính rút ra từ cuộc họp:

Lợi nhuận Q4/2022 ghi nhận mức cao nhất trong 3 năm qua do giá PVC đầu vào ở mức thấp. Trong Q4/2022, BMP ghi nhận doanh thu thuần và LNST lần lượt là 1,4 nghìn tỷ đồng (-1% so với cùng kỳ, -6% so với quý trước) và 248 tỷ đồng (+117% so với cùng kỳ, +41% so với quý trước). Sản lượng tiêu thụ trong Q4/2022 là khoảng 24 nghìn tấn (-8% so với cùng kỳ, -5% so với quý trước), thấp hơn so với sản lượng tiêu thụ kế hoạch là 27 nghìn tấn do hoạt động xây dựng suy giảm. Giá bán bình quân đi ngang so với quý trước và ở mức 59 triệu đồng/tấn (+8% so với cùng kỳ). Biên lợi nhuận gộp tăng đáng kể từ 19,9% trong Q4/2021 lên 33,7% trong Q4/2022 do chi phí đầu vào giảm. Giá hạt nhựa PVC đã giảm đáng kể kể từ mức đỉnh trong Q2/2022 là 1.430 USD/tấn xuống còn 950 USD/tấn trong Q4/2022.

Tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu vẫn duy trì ở mức 8,3% trong Q4/2022, so với 8,8% trong Q3/2022. Do biên lợi nhuận gộp tăng, lợi nhuận ròng/tấn đạt mức kỷ lục là 10,4 triệu đồng/tấn trong Q4/2022, đây là mức tăng đáng kể so với 4,4 triệu đồng/tấn trong Q4/2021.

Lũy kế cả năm 2022, BMP ghi nhận doanh thu thuần đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 696 tỷ đồng (+225% so với cùng kỳ). Sản lượng tiêu thụ của công ty đạt 98 nghìn tấn (+6% so với cùng kỳ) với giá bán bình quân là 59 triệu đồng/tấn (+21% so với cùng kỳ).

Bảng cân đối kế toán vững chắc: BMP có tỷ lệ tiền mặt và đầu tư ngắn hạn là 44% trên tổng tài sản (27% vốn hóa thị trường) tính tại thời điểm cuối Q4/2022 và gần như không có vay nợ (vay nợ trên tổng tài sản chỉ ở mức 2%). Chúng tôi kỳ vọng BMP sẽ duy trì cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 50-60% trên mệnh giá.

Ước tính lợi nhuận

Giá PVC vẫn duy trì ở mức cao trong nửa đầu năm 2022 trước khi giảm dần trong nửa cuối năm 2022. Giá PVC ở Châu Á đã giảm từ 1.430 USD/tấn trong tháng 3 năm 2022 xuống còn 735 USD/tấn trong tháng 11 năm 2022. Ban lãnh đạo ước tính giá PVC sẽ tăng trở lại do nhiều nhà máy PVC ở Châu Á dự kiến đóng cửa để bảo trì trong Q1/2023. Giá PVC đã tăng dần từ mức thấp và đạt 925 USD/tấn (-30% so với cùng kỳ) trong tháng 2/2022. BMP có lượng hàng tồn kho PVC duy trì ở mức 1-2 tháng. Do đó, chúng tôi kỳ vọng chi phí PVC trong năm 2023 sẽ thấp hơn 5% so với năm 2022. Chi phí đầu vào của PVC chiếm gần 80% chi phí sản xuất của BMP.

Kế hoạch chi phí đầu tư trong năm 2023 chủ yếu để bảo trì các nhà máy (không có kế hoạch mở rộng công suất đáng kể). Theo đó, công suất hoạt động dự kiến của BMP trong năm 2023 là 70%.

Trong năm 2023, chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 5,6 nghìn tỷ đồng (-4% so với cùng kỳ và 635 tỷ đồng (-9% so với cùng kỳ), trong đó lợi nhuận ròng/tấn duy trì ổn định ở mức 6,4 triệu đồng so với mức bình quân năm 2022. Ban lãnh đạo của BMP kỳ vọng giá bán bình quân sẽ duy trì ở mức hiện tại trong năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân của công ty có thể giảm 2% so với cùng kỳ do hoạt động xây dựng chững lại. Biên lợi nhuận gộp dự kiến sẽ duy trì ở mức 27,9% trong năm 2023 so với 27,7% trong năm 2022 do giá PVC dự kiến sẽ giảm 5% so với cùng kỳ trong năm 2023. Chúng tôi kỳ vọng rằng tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu sẽ đạt mức 10% trong năm 2023 so với 8,7% trong năm 2022 do giá đầu vào thấp khuyến khích nhà sản xuất đưa ra mức chiết khấu cho nhà phân phối hoặc khách hàng.

Định giá và luận điểm đầu tư

BMP đang được giao dịch với P/E dự phóng là 7,5x, đây là mức bình quân 5 năm trong khoảng 7-10x. Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu BMP, với giá mục tiêu 1 năm là 62.000 đồng/cổ phiếu từ 58.800 đồng/cp (tiềm năng tăng giá là 6%, tổng mức sinh lời là 16%), dựa trên P/E mục tiêu là 8x (giảm từ 9x do mức nền lợi nhuận cao của năm 2023).

Quan điểm ngắn hạn: Chúng tôi dự báo lợi nhuận sẽ tăng trưởng cao so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2023 do mức nền thấp trong nửa đầu năm 2022, và việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong nửa đầu năm 2023 sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị: Giá bán bình quân thấp hơn dự kiến và giá hạt nhựa PVC đầu vào cao hơn dự kiến trong năm 2023.

Zalo Finashark