CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM): Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thâu tóm các công ty cấp nước khác

Nguồn: VCSC

Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thâu tóm các công ty cấp nước khác

 

TDM

  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên của TDM tại tỉnh Bình Dương vào ngày 28/03. Cuộc họp đã thảo luận về 1) kế hoạch kinh doanh năm 2023 và 2) kế hoạch tăng vốn của công ty. Ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng trong năm 2023 dù nguy cơ suy thoái kinh tế. Ngoài ra, công ty đang xúc tiến kế hoạch vốn XDCB khi công ty kỳ vọng các nhà máy nước hiện tại sẽ được sử dụng hết công suất trong 2 năm tới.
  • ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2023 với doanh thu đạt 527 tỷ đồng (+10% YoY) và LNST đạt 298 tỷ đồng (+35% YoY), dựa trên giả định tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm đạt 10% YoY (so với dự báo của chúng tôi là tăng trưởng 13% YoY). Kế hoạch doanh thu và LNST năm 2023 của TDM tương ứng lần lượt 95% và 88% dự báo cả năm 2023 của chúng tôi — phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng TDM đã vượt kế hoạch LNST trung bình 15% trong 6 năm qua.
  • Cổ đông đã thông qua việc TDM thực hiện phương án tăng vốn chủ sở hữu thông qua đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 vào năm 2023 (cụ thể, cổ đông sở hữu cứ 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu). Giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu tương ứng tổng số tiền thu được là 300 tỷ đồng, chủ yếu sẽ được dùng để đầu tư vào các công ty cấp nước khác, bao gồm CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCoM: CTW) và CTCP Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW).
  • Ngoài ra, cổ đông đã thông qua mức cổ tức tiền mặt năm 2022 và 2023 lần lượt là 1.300 đồng/cổ phiếu và 1.400 đồng/cổ phiếu, phù hợp với dự báo của chúng tôi.
  • TDM ước tính LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2023 đạt khoảng 130 tỷ đồng (+3,2x YoY), hoàn thành 38% dự báo cả năm của chúng tôi.

TDM ước tính LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2023 đạt khoảng 130 tỷ đồng (+3,2x YoY), điều này là do TDM ghi nhận doanh thu tài chính là khoản cổ tức năm 2022 từ BWE đạt 94 tỷ đồng trong KQKD quý 1/2023. Chúng tôi lưu ý rằng LNST từ mảng sản xuất nước ước đạt khoảng 36 tỷ đồng (-11% YoY) trong quý 1/2023, hoàn thành 15% dự báo cả năm của chúng tôi. Ngoài ra, sản lượng nước thương phẩm trong quý 1/2023 ước tính đạt khoảng 14,7 triệu m3 (-3% YoY), hoàn thành 19% dự báo sản lượng cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng sản lượng/LNST thấp là do TDM thay đổi ngày chốt đồng hồ nước từ ngày 25 sang ngày 20 hàng tháng.

Cổ đông thông qua việc TDM phát hành cổ phiếu với phương thức và mục đích huy động vốn được điều chỉnh. Tại ĐHCĐ bất thường tháng 10/2022 của công ty, TDM đã được cổ đông chấp thuận phát hành 10 triệu cổ phiếu (10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) thông qua đấu giá công khai vào năm 2023. Mục đích của việc này là 1) đầu tư vào CTW và 2) đầu tư vào tuyến ống nước thô cho nhà máy nước Dĩ An. Tuy nhiên, TDM đã được sự chấp thuận của cổ đông tại ĐHCĐ về việc thay đổi 1) phương thức huy động vốn thành phát hành quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 10:1 và 2) lý do huy động vốn chủ yếu cho mục đích M&A và đầu tư. Giá chào bán của đợt phát hành cổ phiếu là 30.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 20% so với giá thị trường vào ngày 28/03), có nghĩa là tổng số tiền thu được là 300 tỷ đồng. Số tiền này bao gồm 1) 232 tỷ đồng để đầu tư vào các công ty cấp nước khác và 2) 67 tỷ đồng để trả các khoản vay (Hình 1). Chúng tôi hiện đưa việc phát hành cổ phiếu vào mô hình định giá của chúng tôi và giả định giá phát hành là 28.300 đồng/cổ phiếu và số tiền thu được là 283 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư của TDM, phù hợp với dự báo của chúng tôi, đang tiến triển với nguồn vốn tiềm năng từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với lãi suất ưu đãi. Kế hoạch vốn XDCB trong giai đoạn 2023-2024 của TDM là 591 tỷ đồng, trong đó bao gồm 1) 256 tỷ đồng để đầu tư vào tuyến ống nước thô cho nhà máy nước Dĩ An bắt đầu từ năm 2023 (TDM đang chờ cấp giấy phép thi công từ cơ quan chức năng), 2) 70 tỷ đồng để hoàn thành việc xây dựng tuyến ống dẫn nước thô cho nhà máy nước Bàu Bàng và 3) 265 tỷ đồng để đầu tư vào một đường ống dẫn nước thô khác cho nhà máy nước Bàu Bàng vào cuối năm 2023. TDM đã gửi công văn xin chủ trương đầu tư lên UBND tỉnh Bình Dương cũng như cung cấp hồ sơ vay vốn cho JICA và ADB. Lãi suất kỳ vọng khoảng 7%-8%/năm.

Ban lãnh đạo TDM xem CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW) là một cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Qua trao đổi của chúng tôi với ban lãnh đạo của TDM, nhu cầu nước sạch của người dân ở Cà Mau cao do tình trạng xâm nhập mặn và cơ sở hạ tầng đường ống dẫn nước kém. TDM tin rằng kinh nghiệm chuyên môn của công ty trong lĩnh vực cấp nước có thể giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của CMW, điều này có thể mang lại lợi nhuận cao cho TDM trong dài hạn. CMW có tổng công suất thiết kế là 55.000 m3/ngày (tương đương khoảng 20% công suất của TDM) và cung cấp nước cho tỉnh Cà Mau. Tính đến năm 2022, CMW có vốn điều lệ là 155 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh Cà Mau sở hữu 72% cổ phần. Công ty ghi nhận LNST sau lợi ích CĐTS đạt 9 tỷ đồng và EPS là 589 đồng/cổ phiếu vào năm 2022. CMW cũng chi trả cổ tức tiền mặt ổn định lần lượt là 424 đồng/cổ phiếu và 440 đồng/cổ phiếu vào các năm 2021 và 2022. TDM dự kiến mua tối đa 24,9% cổ phần của CMW từ các cổ đông hiện hữu (DNP Group) với giá tối đa là 14.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng TDM mua CMW tại P/E 24,3 lần.

CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW) có triển vọng tốt. TDM có kế hoạch mua tối đa 25% cổ phần của CTW với tổng vốn đầu tư là 143 tỷ đồng, tương ứng TDM mua CTW tại P/E 14,9 lần. CTW có vị trí thống trị trong ngành nước của Cần Thơ với tổng công suất thiết kế là 120.000 m3/ngày (tương đương khoảng 50% công suất của TDM). Qua trao đổi của chúng tôi với ban lãnh đạo của TDM, nhu cầu nước sinh hoạt hiện là động lực chính của mảng cấp nước tại Cần Thơ. Ngoài ra, ban lãnh đạo kỳ vọng rằng KCN Việt Nam - Singapore Cần Thơ (VSIP Cần Thơ) sắp xây dựng sẽ thúc đẩy nhu cầu nước công nghiệp. Tính đến năm 2022, CTW có vốn điều lệ là 280 tỷ đồng. Ngoài ra, CTW ghi nhận LNST sau lợi ích CĐTS là 39 tỷ đồng (-19% YoY) và EPS là 1.206 đồng. Nhờ lợi nhuận ổn định, CTW đã trả cổ tức tiền mặt 630 đồng/cổ phiếu vào năm 2022 và 688 đồng/cổ phiếu vào năm 2021.