CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM): KQKD quý 3 khả quan nhờ sản xuất phục hồi

Nguồn: VCSC

KQKD quý 3 khả quan nhờ sản xuất phục hồi

 

TDM

 

  • CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) công bố KQKD quý 3/2022 với doanh thu đạt 123 tỷ đồng (+26% YoY) và LNST đạt 54 tỷ đồng (+110% YoY). TDM ghi nhận chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A) thấp đạt 2 tỷ đồng trong quý 3/2022 (-82% YoY) do công ty phải mua sắm nhu yếu phẩm y tế trong quý 3/2021 để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.
  • TDM ghi nhận KQKD 9 tháng đầu năm 2022 với doanh thu đạt 353 tỷ đồng (+16% YoY) và LNST từ mảng cấp nước đạt 144 tỷ đồng (+37% YoY). Chúng tôi cho rằng KQKD này là nhờ sản lượng nước thương phẩm 9 tháng đầu năm 2022 đạt 51,1 triệu m3 (+10% YoY) và giá bán trung bình tăng 6% YoY. Chênh lệch giữa tăng trưởng doanh số 26% YoY và LNST giảm 24% YoY chủ yếu do TDM không ghi nhận thu nhập từ BIWASE (HOSE: BWE) do công ty đã tạm ứng trước cổ tức năm 2021 vào cuối năm 2021.
  • Doanh thu và LNST báo cáo 9 tháng đầu năm 2022 lần lượt hoàn thành 74% và 73% dự báo cả năm và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đối với dự báo LNST năm 2022 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Chúng tôi cho rằng KQKD quý 3 tích cực với sản lượng nước thương phẩm đạt 17,8 triệu m3 (+18% YoY) là nhờ sản xuất phục hồi mạnh mẽ so với thời điểm giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong quý 3/2021. Ngoài ra, giá bán trung bình tăng 7% YoY (cao hơn so với mức tăng giá nước là 5%) là do giá bán trung bình thấp trong quý 3/2021, mà chúng tôi cho rằng UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các công ty cấp nước điều chỉnh giảm giá nước sạch trong quý 3/2021 để hỗ trợ các cơ sở cách ly.

TDM trì hoãn thời gian phát hành cổ phiếu sang giai đoạn quý 4/2022 – quý 1/2023. Việc phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu (tương ứng 10% tổng số cổ phiếu lưu hành) thông qua phương thức đấu giá sẽ được dời từ quý 2/2022 sang quý 4/2022 – quý 1/2023, theo tài liệu họp ĐHCĐ bất thường được công bố gần đây. Giá chào bán tối thiểu là 28.300 đồng/CP (thấp hơn khoảng 15% so với giá thị trường hiện tại), tương ứng số vốn huy động tối thiểu đạt 283 tỷ đồng. Trong dự báo trước đây, chúng tôi đã phản ánh việc phát hành cổ phiếu vào trong định giá, với giả định giá phát hành là 35.000 đồng/CP và vốn huy động đạt 350 tỷ đồng.