CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM): KQKD quý 1/2023 tích cực nhờ thu nhập cổ tức từ BWE

Nguồn: VCSC

KQKD quý 1/2023 tích cực nhờ thu nhập cổ tức từ BWE

TDM

CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) công bố KQKD quý 1/2023 với doanh thu đạt 101 tỷ đồng (-4% YoY) và LNST báo cáo đạt 128 tỷ đồng (+3,1 lần YoY), lần lượt hoàn thành 19% và 38% dự báo cả năm của chúng tôi. LNST báo cáo tăng mạnh do TDM ghi nhận thu nhập cổ tức năm 2022 là 94 tỷ đồng từ BWE.

Chúng tôi ước tính LNST quý 1/2023 từ sản xuất nước là 34 tỷ đồng (-16% YoY), hoàn thành 14% dự báo cả năm của chúng tôi. LNST từ sản xuất nước giảm là do sản lượng nước thương phẩm giảm 4% YoY và chi phí tài chính tăng 18% YoY do TDM phát sinh 2 tỷ đồng phí bảo lãnh cho các khoản vay.

Sản lượng nước thương phẩm trong quý 1/2023 giảm 4% YoY xuống 14,6 triệu m3, hoàn thành 19% dự báo sản lượng cả năm của chúng tôi là 79 triệu m3 (+13% YoY). Chúng tôi cho rằng sản lượng nước thấp là do TDM thay đổi ngày ghi - chốt đồng hồ nước từ ngày 25 sang ngày 20 hàng tháng.

Mức tăng trưởng GRDP thấp đạt 1,2% YoY của tỉnh Bình Dương trong quý 1/2023 có thể ảnh hưởng đến mục tiêu GRDP cả năm là 8,5%-8,7% YoY. Điều này có thể dẫn đến nhu cầu tiêu thụ nước từ các khách hàng công nghiệp tại Bình Dương sẽ giảm trong năm. Mặc dù chúng tôi kỳ vọng lượng nước sẽ phục hồi trong các quý tới, nhưng chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo sản lượng nước, dù cần thêm đánh giá chi tiết.